Angular 5

Termíny:

16.5. - 17.5. 2018 >>> Objednat

20.6. - 21.6. 2018 >>> Objednat

Cena: 16.900 Kč

Během dvou dní si vyzkoušíte hlavní principy nejnovějšího Angularu 5 na vytváření jednoduché aplikace komunikující s reálným REST rozhraním.

Naučíte se používat Angular CLI pro vytváření nového projektu, potřebných částí architektury a buildování. Zjistíte jak naplno využít výkonnosti Angularu a k čemu je vhodná reaktivní knihovna RxJS. Budete ovládat jazyk TypeScript a zjistíte jaké výhody spolu s Angularem přináší.

Po dokončení školení budete schopni založit nový projekt, vyvíjet a spravovat ho a nasadit do produkčního prostředí.

Potřebné znalosti:
Pro školení se předpokládá znalost jazyka JavaScript (ES6 výhodou).

Požadavky na software:
Školení je možné absolvovat na vlastním počítači, ale je potřeba mít nainstalované následující nástroje:

 • Node.js (verze minimálně 6.9.0) s NPM (verze minimálně 3)
 • Visual Studio Code nebo jiné IDE s podporou TypeScript


Osnova:

Úvod

 • Single page aplikace a jejich použití
 • Verzování a správné pojmenování Angular
 • Vývojářská základna

Vytvoření aplikace

 • Seznámení s Angular CLI
 • Založení projektu a spuštění aplikace

TypeScript

 • Historie a aktuální vývoj
 • Popis a ukázky použití základních prvků jazyka (typy, třídy, rozhraní, dekorátory…)

Základní prvky architektury

 • Moduly, bootstraping
 • Komponenty, šablony, direktivy, předávání dat
 • Služby, předávání závislostí
 • Správné rozdělení struktury aplikace

RxJS

 • Proč a kde se používá
 • Nejvíce používané operátory
 • Použití na komunikaci se serverem

Detekce změn

 • Co způsobuje změny a co o nich notifikuje
 • Jak probíhá porovnání změn
 • Strategie zjišťování změn
 • Využití Immutable objektů a observables

Formuláře

 • Šablonami řízené formuláře
 • Reaktivní formuláře
 • Validace
 • Asynchronní validace

Routing

 • Definice stránek a přechody mezi nimi
 • Zanoření struktury stránek
 • Zabezpečení

Buildování

 • Možnosti konfigurace buildu v Angular CLI
 • Rozdíly mezi JiT a AoT kompilací
 • Operace během buildu a při načítání v browseru
 • Zmenšení velikosti buildu pomocí Tree-shaking
 • Deployment

Přechod na vyšší verze Angularu

Kategorie: