Kurzy

Angular 2

Termíny:

3.10. - 4.10. 2017 >>> Objednat

30.10. - 31.10. 2017 >>> Objednat

Cena: 17.900 Kč

Pokud tvoříte novou webovou aplikaci, případně jste narazili na některé z omezení AngularJS verze 1, má pro Vás smysl uvažovat o Angular 2 již dnes.První den

První den

Historie a kořeny Angular 2

 • proč a kde jej použít
 • základní koncepce modulů, použití ES6 / TS
 • výkonnost aplikací

Ekosystém a nástroje

 • TypeScript - jak funguje a jak se liší od JavaScriptu (třídy / funkce, typy,...)
 • devstack - prostředí pro vývoj v Angular 2
  • angular-cli
  • použití jako devstack, scafolding

Základní koncepty komponent

 • komponentová architektura
 • komponenty, základy šablon
  • class a data, výpis do šablony
  • metody
  • atributy
 • dekorátory v TypeScriptu (ts)
 • pipe a použití v šabloně

cvičení - vlastní komponenty, práce se šablonami a bindingy

Rozhraní komponent

 • metadata
 • definice vstupů a výstupů
 • @Input, @Output, eventEmitter
 • rozdělení typů komponent
 • životní cyklus komponent

vestavěné direktivy

 • atributové a strukturální direktivy
 • cykly a podmínky v šabloně

cvičení - použití komponent, předávání dat a direktiv v šabloně

Dependency injection a jeho možnosti

 • typy dependency injection
 • začlenění třídy do DI kontejneru
 • způsoby vytvoření závislostí

cvičení - refactoring dat do služby, vyhledávání

Pokročilé způsoby použití DI kontejneru

 • způsoby vytvoření závislosti
 • přetěžování závislostí v DI kontejneru
 • volitelné závislosti

Reaktivní programování a RXJs

 • koncepty reaktivní programování
 • vytvoření observable
 • observable vs promise
 • operátory RXJs
 • unicast / multicast
 • ukázka - použití RXJs

Detekce změny

 • detekce změny v Angularu
 • metody životního cyklu při detekci změny
 • strategie detekce změny
 • rozhraní change detector

ukázka - komponenty a changedetection

Druhý den:

Pokročilé vlastnosti komponent

 • identifikace proměnné v šabloně
 • získání instance elementu nebo komponenty v šabloně
 • dependenci injection mezi komponentama
 • property / event binding elementu komponenty

Vlastní direktivy

 • atributové direktivy
 • strukturální direktivy
 • princip strukturálních direktiv

cvičení - pokročilé vlastnosti komponent

Formuláře

 • formuláře řízené šablonou
 • elementy formuláře
 • reaktivní formuláře
 • definice struktury formuláře
 • validace
 • modelové vrstvy

cvičení - formuláře a zpracování dat

Komunikace se serverem

 • komunikace se serverem,
 • načítání dat
 • odesílání dat
 • použití s RXJs
 • modifikace požadavků

cvičení - komunikace se serverem

Router

 • routovací pravidla
 • změna routy
 • služby poskytované routerem
 • přechod na jinou routu
 • zanořené routy
 • feature moduly
 • koncept guards, canActivate, canDeactivate, Resolve

cvičení - router, aplikace složená z více modulů, zanořené routy

Architektura aplikací

 • doporučená struktura
 • styleguide
 • členění na moduly
 • JIT / AOT kompilace
 • lazy loading
 • řízení toku dat, observales a immutables
 • migrace stávajících systémů

ukázka - řízení stavu aplikace, od lokálního ke globálnímu

Prostor pro dotazy

 
Kategorie: