Více informací

  • Den 06/01/2021
  • Začátek 09:00
  • Konec 06/01/2021
  • Konec 11:00
  • Místo Anywhere s.r.o.

Na co se můžete v IT Breaku těšit? 

V oblasti business analýzy často stojíme před úlohou, jak podchytit business pravidla a jejich správu, jak pravidla modelovat, popisovat, dokumentovat a automatizovat. Pravidla jsou důležitým vstupem do dalších dodávek business analýzy, protože jsou podkladem např. pro rozhodování, pro nastavování datových struktur a pro řízení toků procesů.

Asociace Object Management Group vydala notaci DMN, která doplňuje notace pro modelování procesů BPMN 2.0 a CMMN o praktický koncept jak modelovat a dokumentovat pravidla a zároveň podporuje celý životní cyklus pravidel od analýzy, návrhu přes testování, implementaci až po automatizaci, monitoring a optimalizaci. O DMN i o kontextu a postupech vhodných pro podchycení business rules v rámci business analýzy s přesahem do implementace a jejich správy v provozu informačních systémů a dokumentace procesů si budeme povídat s lektorkou kurzů OCEB 2 a BPMN 2 Ivanou Šabatovou.

Účast je pro registrované zcela zdarma.

X