Více informací

  • Den 20/10/2020
  • Začátek 09:00
  • Konec 20/10/2020
  • Konec 11:30
  • Místo Anywhere s.r.o.
Představení
Tento IT Break se bude zabývat změnami, které obsahuje poslední verze notačního jazyka ArchiMate 3.1 oproti verzi 3.0.1. Oblasti, které budeme probírat jsou následující:
Koncepty – změny v definicích a grafické reprezentaci elementů a konektorů,
Struktura jazyka a generický metamodel – změny v klasifikaci, a organizaci konceptů a konektorů,
Konektory a vazby mezi centrálními vrstvami – nové možnosti aplikace a propojení konektorů a elementů,
Modelování strategie a motivace – nové elementy a jejich použití a aplikace zejména ve vztahu k byznys vrstvě,
Detaily změn napříč všemi vrstvami – Byznys, Aplikační, Technologické, Fyzické, a Implementace a Migrace.
Předpoklady
Účastník kurzu by měl mít alespoň nějakou zkušenost nebo povědomí o následujících nástrojích, metodikách nebo rámcích:
notační jazyk ArchiMate 3.0,
notační jazyk ArchiMate 3.0.1
modelovacího nástroje Archi
X