Více informací

  • Start Date 10/11/2021
  • Start Time 09:00
  • End Date 10/11/2021
  • End Time 10:30
  • Location Anywhere s.r.o.
Na co se můžete na IT breaku těšit? Martin Kunt Vám představí následující:

Přijdou vám vaši zaměstnanci – kolegové – málo motivovaní?
Nevíte, jak je motivovat? Přesně tomu se budeme věnovat.

Přiblížíme si principy jejich hodnocení a konstruktivní kritiky.

Seznámím vás s metodikou autorů Dave Logana, Johna Kinga a Halee Fischer Wright. Jde o práci s lidmi na různých vývojových levelech z hlediska „kmenového“ pojetí.

Řekneme si, jak objevovat v lidech jejich silné stránky a skryté talenty, kde jde vždy o naprosté detaily.

Rozebereme strukturu zpětné vazby a nastavíme ji tak, aby fungovala dle vašich představ.
Podobně se zaměříme i na formu zadávání úkolů a jejich vyhodnocování.

Popíšeme si proces trvalého růstu osobnosti a definujeme eventuální překážky, což napomůže k jejich zdolání či obejití.

 

Registrace je zdarma.

X