Více informací

  • Start Date 18/08/2021
  • Start Time 09:00
  • End Date 18/08/2021
  • End Time 11:30
  • Location Anywhere s.r.o. (online)
Na co se můžete na IT breaku těšit?

Dovolím si Vám představit vhodná doporučení v oblasti podnikové informační architektury související s pojetím informací (dat) dobře sloužících businessu. Důležitými hledisky jsou – správná míra kategorizace informací a nepochybně i jejich zabezpečení. Půjdeme historicky od konceptu Boundaryless Information Flow™ (kde to všechno začalo), postoupíme přes vizi Informační architektury, vlivy na Business vizi, mapování informací a celkovému řízení ekosystému informací v podniku. Dostaneme se k doporučovaným technikám a přístupům (business scénář, mapování informací, ke konceptu Open Business Data Lake (O-BDL) nebo referenčnímu modelu „Information Architecture: Business Intelligence & Analytics and Metadata Management“). Vyspělost v řízení informací pak nepochybně popíšeme pomocí Data Management Maturity Model od konsorcia ISACA (CMMI). Informace je potřeba chápat jako službu poskytovanou bezpečně. Tudíž zazní i zmínka o oblasti Data Privacy & Security, kdy se dostaneme ke smluvnímu „zajištění“ u business vlastníků / správců informací.

Bonus – Těm, kteří se zúčastní, nabízím možnost odnést si celistvý pohled na důležitou a často opomíjenou oblast primárně potřebnou řešit během každé digitální transformace. Účastníci také ode mne obdrží praktické příklady technik (schémata, dokumenty, postupy).

V závěru IT breaku Vás nasměruji na sadu návazných školení, která v detailu umožní pochopit komplexně tuto problematiku. 🙂 STŘEDA – breaku je třeba! Luboš Fryc

Registrace je zdarma.
X