Více informací

  • Den 08/12/2021
  • Začátek 09:00
  • Konec 08/12/2021
  • Konec 11:00
  • Místo Anywhere s.r.o.
Na co se můžete v IT Breaku těšit?

Na této agilní snídani si představíme metodiku SAFe (Scaled Agile Framework). Tato agilní metodika řízení procesů především ve velkých firmách je stále oblíbenější především u velkých firem a na řízení enterprise aplikací. Martin Popelák představí svoje zkušenosti s řízení agilních projektů pomocí SAFe a vysvětlí, že i takto velké projekty se dají dělat agilně, vysvětlíme si termín „Business Agilty“ a 7 základních kompetencí správné agilní firmy. Martin Vám během své prezentace samozřejmě rád zodpoví jakékoliv otázky o škálování agilních procesů. Přednáška je úvodem do frameworku SAFe a hlavně základem a ujasnění si co vše může agilní kultura obsahovat, a že přemýšlet agilně musí opravdu každý zaměstnanec ve firmě.

Přihlášení na IT break zdarma.
X