Více informací

  • Den 17/09/2020
  • Začátek 09:00
  • Konec 17/09/2020
  • Konec 11:00
  • Místo Anywhere s.r.o.
Přijďte se k nám nasnídat a popřitom si poslechnout, jak s pomocí notačních jazyků BPMN a ArchiMate vytvořit hezkou a kvalitní zadávací dokumentaci nejen pro výběrové řízení, která dává dohromady to nejvhodnější z dostupných metodik a rámců enterprise architektury. Výsledkem je pak ucelená a znovu použitelná technika pro tvorbu zadávací dokumentace a zároveň znovupoužitelný sdílený repozitář architektury.
Použité metodiky a rámce
TOGAF 9.2 – specifikace postupu a výstupů návrhu enterprise architektury,
ArchiMate 3.1 – grafický dotační jazyk pro modelování enterprise architektury,
IT4IT – funkční a datový model systému pro správu a finanční řízení IT služeb,
OMG OCEB2 – metodika tvorby byznys analýzy,
ISO 19510 – specifikace pro modelování byznys procesů.
X