Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Na tomto IT Breaku Vám budou představeny oblasti pro popis modelu řízení bezpečnosti informací a business kontextu. Druhá půle IT Breaku přiblíží podnikovou bezpečnostní architekturu – její strukturu, dohled nad bezpečností, design architektury a operativu. Na závěr padne zmínka o vhodných nástrojích a oblastech zdrojů pro implementaci strategického řízení bezpečnosti, o tzv. GRC nástrojích.

Přihlášení na IT break zdarma.