Power Designer - Certified Data Modeler

Termíny: 

4. 6. - 5. 6. 2019 >>> Objednat

Cena: 28.450 Kč

Školení Power Designer - Certified Data Modeler obsahuje základy datového modelování v nástroji PowerDesigner. Ve vazbě na konceptuální, logický a fyzický datový model se zabývá jak modelování databázových objektů a jejich vazbami, tak reversem existujících databázových struktur, editací, správou metadat a následnou propagací změn. Důležitou částí kurzu je metodika práce a sjednocení zápisu jako jsou entity, notace, metadata a v neposlední řadě nastavení CASE nástroje PowerDesigner dle firemního standardu. Podstatnou součástí školení je množství praktických cvičení v PowerDesigneru, kde si studenti vyzkouší probíranou teorii i aplikaci změn nad existujícími datovými modely. Kromě vytváření datových modelů a jiných metadat je kladen důraz na použití modelů pro práci se zvoleným databázovým serverem. Jako účastník školení získáte certifikát o jeho absolování. 

Cíle:

Po absolvování tohoto kurzu budete rozumět principům datového modelování a zvládat úkony jako:

 • principy datového modelování
 • orientace v datových modelech
 • tvorba a správa datových modelů (logických, fyzických)
 • mapování modelů
 • tvorba dokumentace
Témata:
 • Konceptuální a logický datový model – entity, vazby, dědičnost, využití stereotypů
 • Fyzický datový model
 • Modelování objektů (Tabulka, pohled, procedura, trigger …)
 • Modelování relačních vazeb
 • Práce s indexy
 • Normální formy
 • Reverse databázového schématu
 • Tvorba DDL příkazů pro vytváření a modifikaci databázových struktur
 • Porovnávání a spojování modelů
 • Mapování transformací mezi modely
 • Business a technická metadata (komentáře, popisy, importy a exporty metadat, tvorba dokumentace)
Požadavky:
 • Základní znalost datového modelování
 • Pokročilá znalost angličtiny (školící materiály v anglickém jazyce)
Kdo by se měl zúčastnit:
 • Data Analyst
 • Data Modeller
 • Data Specialist
 • Data Steward