Power Designer - Certified Database Designer

Termíny:

2-denní školení, termíny na vyžádání. 

Cena: 18.000 Kč

Kurz Power Designer - Certified Database Designer se zabývá především prvotními fázemi návrhu databáze – od analýzy obchodních požadavků až po vytváření konceptuálních a logických datových modelů, přičemž studenti si rovněž vyzkouší generování fyzických datových modelů i samotnou implementaci databáze. Studenti se zde dále seznámí jednak s modelovacím nástrojem PowerDesigner, jednotlivými přístupy datového modelování a na vlastní kůži si vyzkouší modelování databázových objektů a jejich vazeb v modelovacím nástroji. Coby CASE nástroj se při výuce používá primárně PowerDesigner. Mezi součásti kurzu patří také metodika práce s datovými modely.

Cíle:

Po absolvování tohoto kurzu budete rozumět logickému návrhu databází a zvládat úkony jako:

 • popsat cíle a jednotlivé fáze návrhu databáze
 • shromáždit informace o byznysu pomocí rozhovorů a jiných technik
 • číst data flow diagram
 • pochopit vztah mezi datovým tokem a byznys funkcí
 • definovat klíčové pojmy datového modelování
 • rozlišit mezi závislými, rekurzivními a podřízenými vztahy
 • číst ER diagram
 • vytvořit konceptuální model databáze
 • definovat primární, cizí a umělé klíče
 • používat pravidla normalizace dat a znát 5 normálních forem
Témata:
 • Úvod do datového modelování
 • Shromažďování obchodních požadavků
 • Business data modelování
 • Vztahy
 • Primární a cizí klíče
 • Normalizace a denormalizace
Požadavky:
 • Pro tento kurz nejsou vyžadovány žádné předpoklady
 • Pokročilá znalost angličtiny (školící materiály v anglickém jazyce)
Kdo by se měl zúčastnit:
 • Database Designers
 • Application Developers
 • Database Administrator