Enterprise architektura - nové přístupy

Termíny:

28. 8. - 29. 8. 2019 >>> Objednat

22. 10. - 23. 10. 2019 >>> Objednat

Cena: 19.900 Kč

Enterprise architektura (EA) je disciplína, která je velmi aktuální pro mnoho podniků různých velikostí. Ty se s její pomocí snaží efektivně řídit celý podnik, rychle reagovat na změny, vytěžit potenciál nových výzev a optimalizovat svoje stávající fungování.
V rámci tohoto školení jsou interaktivní formou probírána témata, která jsou obsahem Enterprise architektury a ta, která s ní bezprostředně souvisejí.

Cíle:

• Vymezení hranic Enterprise architektury, přesun od technologií ke strategii podniku
• Náplň práce Enterprise architekta
• Seznámení se se způsobem řízení a technikami prosazení Enterprise architektury v podniku
• Organizační pokrytí Enterprise architektury
• Seznámení s aktuálními tématy Enterprise architektury a jejich řešeními

Témata:

Co je a co není Enterprise architektura

 • Disciplíny EA
 • Techniky EA
 • Diskuse: které z činností jsou součástí Enterprise architektury a které nikoliv, úroveň detailů EA

Techniky pro získání podpory a efektivní fungování EA

 • Výběr správných partnerů
 • Výběr správných řešení 
 • Způsob a forma komunikace
 • Diskuse: Identifikace partnerů a výběr techniky k dosažení cíle

Obsah práce Enterprise architekta

 • Řízení požadavků
 • UML a tvorba use-case
 • UML a návrh SW
 • Formulace/zachycení strategie podniku a její provázání na projekty a další aktivity
 • Role Enterprise architekta na projektech
 • Údržba strukturovaného popisu prostředí podniku - repozitáře
 • Diskuse: identifikace činností Enterprise architekta a jejich rozdělení v čase

Zhodnocení stávajícího stavu EA a definice budoucích cílů

 • Zhodnocení stavu architektury – úrovně a techniky
 • Spolupráce s IT - Operační model vs. EA
 • Diskuse: Vyhodnocení aktuálního stavu EA

Organizační umístění a složení týmu

 • Typická umístění EA týmu v podniku
 • Limity a příležitosti vyplývající z umístění v organizační struktuře
 • Struktura týmu EA, vazba na další týmy
 • Diskuse: Identifikace limitů a příležitostí EA v rámci vlastní organizační struktury

Nástroje pro řízení EA

 • Rámce a metodiky
 • Vizualizační nástroje
 • Úložiště architektonických dat - repozitář
 • Ukázky: Efektivní použití nástrojů pro zvýšení kvality EA

Aktuální témata EA

 • Servisně orientovaná architektura vs. Objektově relační mapování 
 • Zpracování obrovského množství dat - elastic search 
 • Modelování a spouštění business procesů - BPMN cockpit
Požadavky:

• Základní povědomí v oblasti architektury

Kdo by se měl zúčastnit:

• Enterprise architekti
• Business architekti a analytici
• IT architekti
• IT manažeři

 

 Podívejte se i na naši nabídku certifikovaných kurzů TOGAF. Intenzivní kurzy TOGAF s praktickým zaměřením na návrh a řízení podnikové architektury:

 

K Enterprise Architektuře nezbytně patří i framework ArchiMate. Certifikované kurzy ArchiMate Vás obeznámí s praktickým využitím modelovacího jazyka ArchiMate při rozvoji podnikové architektury.