Integrace v praxi (CZ)

Termíny:

12. 9. - 13. 9. 2019 >>> Objednat

Cena: 19.900 Kč

 

S přibývajícími požadavky na automatizaci obchodních činností a vytváření nových produktů roste význam integrace aplikací a dat a také podniků mezi sebou.
Aby tato integrace neúměrně nezvyšovala komplexitu celého prostředí, je nutné ji řídit a postupovat v souladu s ověřenými postupy.
Integračních postupy jsou vysvětleny na konkrétních případech používaných v praxi. Každý z příkladů je detailně okomentován s uvedením použití v různých typech podniků.
Školení se v detailu zaměřuje na různé techniky integrace aplikací s důrazem na správnou integraci dat.

Cíle:
 • představit principy a nejvhodnější způsoby integrace dat a aplikací
 • na konkrétních příkladech vysvětlit detailní možnosti integrace dat a aplikací a jejich varianty
Obsah:

Úvod

 • Vymezení oblasti integrace
 • Enterprise integrace

Evoluce integrace

 • Vývoj tvorby informační systémů
 • Vývoj a typy integrace

Messaging

 • Volání služeb a zpráv, komunikace pomocí front
 • Vazba na Servisně orientovanou architekturu (SOA)

Komunikační a integrační vzory

 • Interakce mezi systémy
 • Transformace obsahu
 • Orchestrace volání
 • Komplexní cvičení

Message oriented middleware (MoM), Enterprise Service Bus (ESB)

 • Použití, funkce
 • Aplikační adaptéry

Technologické standardy

 • Standardy XML, WSDL, SOAP, JMS
 • Specifika webových služeb

Model driven integrace

 • Použití MDA a MDD v integraci
 • Případová studie

Integrace mezi podniky a se státní správou

 • Integrace dodavatelských řetězců, integrace státních úřadů a jejich registrů
 • Specifika mezipodnikové integrace
 • Případová studie

Zabezpečení integrace

 • bezpečnostní specifika integrace

Databázová integrace a souborová integrace

 • REplikace a synchronizace dat, ETL, CDC nástroje
 • Řízený přenos souborů (MFT)

Organizační zajištění integrace

 • Integrační týmy, architektura, činnosti

Případová studie

 • Komplexní případová studie
Požadavky:
 • základní přehled v IT
Pro koho je školení určeno:
 • IT architekti
 • vývojáři aplikací
 • vývojáři integrace

 

Zajímalo by Vás využití architektonického rámce TOGAF a jeho metodiky ADM v rámci návrhu a správy Servisně orientované architektury?

Více informací na:

 

Mohl by Vás také zajímat kurz Business Process Management Certified Expert (OCEB 2), který nabízí certifikát i know-how v oblasti procesního řízení.