Efektivní verzování v Gitu

Termíny:

2-denní školení, termíny na vyžádání. 

Cena: 8.900 Kč

Naučíte se prakticky používat verzovací systém Git. Praktické zvládnutí verzovacího systému zvyší produktivitu a spolupráci s kolegy v týmu.

Školení je rozděleno do návazných několika sekcí. Na každou část navazují praktická cvičení. Cvičení probíhají formou zadání a společné diskuze vedoucí k řešení. Kdykoliv během školení je možné (a žádoucí) se ptát na podrobnosti či nepochopené části.

Obsah:

 • Motice výběru Gitu nad jinými systémy. Typické příklady z vývoje, kdy si usnadníte práci.
 • Terminologie prolínající se celým verzovacím systémem.
 • Instalace a konfigurace pracovní stanice.
 • První commity a zobrazení historie - pro nové i na existující projekty.
 • Konfigurace na projektech v pokročilém stádiu a větším počtu přispěvatelů.
 • Větvení, slučování a řešení konfliktů.
 • Práce s jedním i více vzdálenými repositáři.
 • Zobrazení a procházení změn, hledání chyb, modifikace historie.
 • Pokročilejší často používané příkazy - bisect, stash, cherry-pick, revert, ..
 • Štítky verzí.
 • Porozumění vnitřní struktury a funkci Gitu.
 • Hooky a submoduly.
 • Pracovní workflow s typickými příklady využití.
 • Tipy jak si práci zjednodušit a usnadnit.
 • Podpůrný software jako Gitlab, GitHub Enterprise - aspekty výběru, instalace a údržby. Práce s repositáři z pohledu vývojářů.
 • Pull-requesty a code-review. Důraz na code-review bez negativních dopadů na tým.
 • Návazné techniky SW vývoje - CI, CD, ..

Kurz je určen pro:

především pro vývojáře, kodéry a jejich přímé vedoucí. 

Kategorie: