Python - základní kurz

 Termíny: 

20. 11. - 21. 11. 2019 >>> Objednat

Cena: 12.900 Kč

Jazyk Python je možné použít jako rychlý nástroj pro automatizaci opakujících se činností, nebo jako univerzální programovací jazyk pro implementaci vlastních programů a systémů.
Úvodní kurz “Python - úvod do jazyka” je připraven pro IT profesionály, kteří chtějí začít používat programovací jazyk Python a už mají alespoň základní zkušenost s nějakým programovacím či skriptovacím nástrojem.
Kurz je postaven na ukázkových úlohách - po krátkém úvodu do Pythonu rovnou začneme programovat. Na ukázkových úlohách si ukážeme základní syntaxi Pythonu a základní zvyklosti. Vyzkoušíme si zpracování chybových stavů a interakci s okolním světem - souborovým systémem, webovými službami a další oblasti.
Největší přidaná hodnota Pythonu je v rozšiřujících modulech - ukážeme si proto další moduly ze standardní knihovny. Zmíníme i často používané moduly třetích stran včetně ukázek, jak je nainstalovat a prozkoumat. Dotkneme se i problematiky testování vlastního kódu v Pythonu.
Po skončení školení budou účastníci samostatně schopni vytvářet, upravovat a distribuovat vlastní programy v Pythonu. Budou schopni samostatně dohledávat vytvářet.

 

Pro koho je kurz určen:

● IT profesionálové, kteří potřebují zautomatizovat opakující se úlohy (zpracování dat, webové služby)
● Vývojáři, kteří chtějí rozšířit svoje znalosti o Python
● Systémoví administrátoři, kteří potřebují opakovaně použitelné skripty

Cíle kurzu:

Účastníci se mimo jiné naučí:
● jak připravit vlastní program či modul v Pythonu
● jak použít Python pro automatické zpracování souborů
● jak použít Python jako nástroj pro interakci s dalšími službami
● jak vyhledat a použít moduly ze standardní knihovny Pythonu
● jak vyhledat a použít rozšiřující balíčky třetích stran z PyPI (Python Package Index)
● jak číst cizí

Osnova:

● úvod do Pythonu
o verze Pythonu 2 a 3
o instalace Pythonu a IDE
o Python jako rychlý kalkulátor
o první skript v Pythonu a jeho spuštění


● základní datové typy (viz https://github.com/coodict/python3-in-one-pic )
o Python jako pokročilý kalkulátor
o seznamy a slovníky a práce s nimi


● základní příkazy
o control-flow statements - podmínky a cykly
o vlastní funkce v Pythonu


● praktické úkoly
o zpracování souborů ze souborového systému
▪ načtení dat ze souboru
▪ přepočítání dat
▪ uložení do souboru
o spolupráce s webovou službou
▪ použít rozšiřujících modulů
▪ načtení dat z externí služby
▪ uložení dat do relační databáze
▪ vytvoření grafického reportu
o podle domluvy je možné řešit i problém z jiné domény


● pokročilé vlastnosti - třídy, moduly a výjimky
o definice vlastních modulů a vlastních tříd
o použití výjimek a jejich ošetření


● standardní knihovna Pythonu
o zajímavé moduly ve standardní knihovně
▪ použití služeb operačního systému
▪ zpracování datových souborů CSV, XML, JSON či YAML
▪ načítání konfiguračních souborů
o Python Package Index - seznam rozšiřujících modulů


● doporučené frameworky a knihovny v Pythonu
o testování v Pythonu - unittest a py.test
o práce s webovými zdroji - httplib, requests a BeautifulSoup
o zpracování tabulkových dat - NumPy, IPython
o grafické výstupy - matplotlib, reportlab
o práce s obrázky - Pillow
o výroba aplikací GUI aplikace - Tk, PyQt, PySide, wxWindows
o práce s databázemi- DB-API
o webové aplikace - Flask, Django


● distribuce programů a v Pythonu
o jak instalovat aplikaci v Pythonu do svého počítače
o jak distribuovat aplikaci v Pythonu do počítače ke koncovému uživateli


● diskuse, dotazy
o odkazy na další dokumentaci
o doporučené internetové zdroje

 
Předpoklady účastníka: 

● základy programování v jiném programovacím jazyce
nebo
● práce v jiném skriptovacím jazyce (bash, Perl, Ruby, ...)

Kategorie: