Java - základy programování

Termíny:

Na vyžádání

Cena: 14.900 Kč

Kurz programování v jazyce Java seznamuje účastníky se základy programovacího jazyka Java a základy objektově orientovaného programování obecně. Java je jedním z nejpoužívanějších programovacích jazyků na světě pro svoji univerzálnost a jednoduchost. Na tomto školení se seznámíte s jazykem Java, jeho syntaxí která vychází z jazyka C++, jeho objektově orientovanou strukturou s čímž souvisí návrh tříd a dědičnost.

Seznámíte se s Java kolekcemi a naučíte se řešit a ošetřit výjimky, které mohou v programu nastat. Výuka probíhá v IDE Eclipse. V případě zájmu je možné podívat se i na prostředí NetBeans. Kurz je určen pro všechny, kteří mají zájem naučit se programovat v Javě a mají již nějaké zkušenosti s programováním ať už v Javě nebo nějakém jiném jazyce.

Cíle:

Po absolvování tohoto kurzu budete rozumět základům programovacího jazyka Java a budete zvládat úkonu jako:

 • Vytvoření Java aplikace
 • Zkompilování a spuštění aplikace
 • Nastavení IDE pro práci s Javou (Eclipse)
 • Vytvoření dokumentace (JavaDoc)
Témata:
 • Úvod do programovacího jazyka Java
 • Objektově orientované programování (OOP)
 • Klíčová slova, identifikátory a typy
 • Výrazy, podmíněný příkaz, cykly
 • Pole
 • Návrh tříd - zapoudření, polymorfizmus a dědičnost
 • Práce s API (Javadoc)
 • Statické proměnné a metody, konstanty, Interface
 • Kolekce - Map, List, Set ...
 • Výjimky
 • I/O proudy - čtení a zápis textového souboru z lokálního disku

Požadavky:

 • Orientační znalost programování v nějakém vyšším programovacím jazyce a chuť se učit nové věci
 • Pokročilá znalost angličtiny (školící materiály v anglickém jazyce)

Kdo by se měl zúčastnit:

Začínající programátoři jazyka Java

 

Kategorie: