BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

BPMN 2.0 a další standardy OMG v oblasti modelování a automatizace Business Process Management.