BPM Certified Expert (OCEB2)

Termíny:

10. 9. - 13. 9. 2019 >>> Objednat

5. 11. - 8. 11. 2019 >>> Objednat

Cena: 27.700 Kč

BPM Certified Expert (OCEB2)

Kurz je určen zájemcům o získání certifikátu OMG Certified Expert in BPM™ - Fundamental 2

V ceně školení není započtena certifikační zkouška v hodnotě 5.950 Kč  bez DPH - [OMG-OCEB2-FUND100]

Popis kurzu:

Kurz je určen zájemcům o získání certifikátu OMG Certified Expert in BPM™- Fundamental 2.

Školení BPM Vám ukáže, jak pomocí procesního řízení zvýšit výkonnost Vaší organizace. Business Process Management nabízí prostředky pro optimalizaci, automatizaci a přehlednost klíčových procesů firmy.

Kurz je vedený jako příprava na složení uvedené certifikační zkoušky, obsah kurzu tedy odpovídá požadavkům OMG na tuto zkoušku. V průběhu čtyřdenního kurzu si osvojíte klíčové disciplíny procesního řízení a jejich souvislosti. Seznámíte se s osvědčenými best practice postupy, metodami a technikami BPM. Osvojíte si nejpoužívanější metody modelování procesů s důrazem na správné pochopení a praktické využití notace BPMN 2.0. Seznámíte se se zkušenostmi z praxe procesního řízení a automatizace procesů i s nejnovějšími trendy v této oblasti.

Je určen business konzultantům poskytujícím své služby v oblasti procesního řízení a automatizace procesů, řídícím pracovníkům organizací, které jsou procesně řízené nebo zvažují přechod na procesně řízenou organizaci. Dále procesním manažerům odpovědným za řízení a zlepšování procesů, architektům odpovědným za tvorbu a řízení byznys architektury organizace, projektovým manažerům, kteří řídí projekty optimalizace a automatizace procesů, business a IT analytikům i všem těm, kteří se střetávají se změnami v organizacích a chtějí se seznámit se způsobem, jak tyto změny smysluplně a efektivně zvládat.

Cíle kurzu:

Připravit účastníky na certifikační zkoušku OMG Certified Expert in BPM™- Fundamental 2.

Cílem kurzu BPM je rovněž ukázat Vám, jak pomocí procesního řízení optimalizovat klíčové procesy firmy tak, aby byla schopna pružně reagovat na změny na trhu a zvýšit tak ekonomické příležitosti.

Pro koho je kurz určen:
 • podnikoví analytici a konzultanti
 • projektoví manažeři
 • vedoucí pracovníci výrobních a obchodních organizací i z oblasti veřejné správy
 • SW analytici a konzultanti
 • metodici procesního řízení v nejrůznějších organizacích (podniky, veřejná správa, nevládní organizace)
 • učitelé vysokých škol, kteří přednášejí související disciplíny
 • každý, kdo má zájem o procesní řízení a jeho hlubší poznání, nebo si chce zvýšit svou odbornou kvalifikaci
Předpoklady účasti v kurzu:
 • znalost anglického jazyka (Pozn.: kurz je veden v českém jazyce, ale pracujeme v něm s anglickou terminologií, protože zkouška OCEB 2 Fundamental je dostupná pouze v angličtině).
Program kurzu:
 • Základy podnikového managementu
 • Úvod do procesního řízení a procesní analýzy
 • Řízení a automatizace procesů (Business Process Management)
 • Modelování byznysu, řízení Business pravidel (Business Motivation Model - BMM)
 • Modelování procesů (Business Process Modeling)
 • BPMN 2.0 - standard pro modelování procesů
 • Procesní a regulatorní rámce (TQM, APQC, SCOR, Value Chain, BPMM, Six Sigma, BSC, CoBIT, ITIL, Basel 2, SOX a další)

 

Mohla by Vás zajímat i naše nabídka interaktivních kurzů Business analýzy informačních systémů. Ukážeme Vám, jak propojit analytické know-how s dostupnými technologiemi pro úspěšnou analýzu informačního systému. Přijďte si k nám pro znalosti a rady od našich zkušených školitelů.

 

Chcete se naučit, jak správně modelovat podnikové procesy v notaci BPMN 2.0 i v případech složitých topologií procesního toku? Absolvujte u nás kurz BPMN.