Úvod do Six Sigma

Termíny:

1-denní školení, termíny na vyžádání. 

Cena: 8.500 Kč

Jednodenní kurz pro ty, kteří se chtějí o Lean Six Sigma (LSS) dozvědět víc, ať už jsou procesní či projektoví manažeři, kteří si chtějí rozšířit záběr znalostí, dále majitelé firem a manažeři firem, také vedoucí oddělení či odborů státní správy.

Cíle:
 • Seznámit se s aplikací LSS v praxi
 • Poznat teoretické základy konceptu LSS
 • Zjistit možnosti využití principů neustálého zlepšování v administrativě / výrobě
Předpoklady pro účastníky:
 • Zájem o problematiku koncepce neustálého zlepšování a měření procesů
Pro koho je kurz určen:
 • Majitelé firem
 • Procesní manažeři
 • Projektoví manažeři
 • Vedoucí oddělení a ředitelé odborů státní správy
Stručné shrnutí:

Lean Six Sigma je koncept, který postupně vznikal ve Spojených státech. Přináší procesní pohled na firmu, a možnost zlepšovat její procesy prostřednictvím analytických a statistických metod.

Obsah kurzu:
 • Proč LSS v organizaci, přínosy
 • Vývoj a historie LSS, TQM, Motorola, současnost
 • L + SS – co je Lean a co Six Sigma
 • Hierarchické uspořádání
 • Metodika zavádění programů LSS
 • Kaizen, Poka Yoke
 • Metodika DMAIC – nástroje, role, dokumentace
 • Defekty, neshody, procesní sigma, KPI, měření procesů
 • Hlas zákazníka, USL/LSL, UCL/LCL, Kano model
 • Statistické nástroje
 • LSS jako moderní nástroj řízení firmy – Balanced Scorecard
 • Jak na pilotní projekty
 • Nasazení procesního modelu
 • Kritické body aplikace procesu

 

Mohl by Vás také zajímat kurz Business Process Management Certified Expert (OCEB 2), který nabízí certifikát i know-how v oblasti procesního řízení.