ITIL 3 Intermediate Service Strategy

Termíny:

30. 10. - 1. 11. 2019 >>> Objednat

Cena: 26.900 Kč

Service strategy je první fáze životního cyklu poskytování IT služeb podle doporučení ITIL®. Úkolem této fáze je zvážit všechny aspekty požadavků na novou IT službu na změnu v existující službě v souladu s obchodní i IT strategií. V rámci této fáze je potřeba zajistit funkční i nefunkční požadavky na danou IT službu, zvážit službu v kontextu celého portfolia poskytovaných služeb, posoudit potřebné zdroje a vyhodnotit finanční náročnost.
Tento třídenní akreditovaný kurz se zaměřuje na jednotlivé principy, dílčí aktivity, metody a nástroje použité v jednotlivých procesech. Dále se zaměřuje na role (a jejich odpovědnosti) definované v těchto procesech, na využívané technologie a v neposlední řadě na implementaci a s ní spojené výzvy a rizika. 

V ceně školení není započtena certifikační zkouška v hodnotě 5.600 Kč bez DPH.

Accredited ITIL®3 Intermediate Service Strategy training is provided by ict-123.com, s.r.o., accredited by Peoplecert Examination Institute.


Komu je kurz určen


Kurz je určen všem, které zajímá, nebo je jejich pracovní náplní, provoz IT služeb. Jedná se především o:

 • IT manažery
 • IT finanční manažery
 • Relationship manažery
Co vás naučíme


Na konci tohoto školení získáte znalosti a dovednosti, abyste:

 • Porozuměli základům Strategie služeb.
 • Porozuměli významu principů a základních pojmů Strategie služeb.
 • Seznámili se s aktivitami, metodami a technikami používanými v každém procesu ze Strategie služeb a jeho rozhraním s jinými procesy.
 • Pochopili důležitost governance.
 • Uvědomili si potřebu uspořádat Strategii služeb tak, abyste dosáhli vysoce výkonné organizace.
 • Vysvětlili, jak implementovat Strategii služeb.
 • Porozuměli technologickým a implementačním aspektům Strategie služeb.
 • Pochopili výzvy, kritické faktory úspěchu (CSF) a rizika související se Strategií služeb.
Předcházející kurzy
 • ITIL Foundation

Navazující kurzy
 • ITIL Intermediate in Service Design
 • ITIL Intermediate in Service Transition
 • ITIL Intermediate in Service Operation
 • ITIL Intermediate in Continual Service Improvement
 • ITIL 4 Managing Professional Transition (v případě 17 kreditů ITIL 3)

Studijní materiály


Každý účastník kurzu obdrží elektronickou příručku v anglickém jazyku a další doplňují materiály. Výuka probíhá v českém nebo anglickém jazyku.


Osnova kurzu
 • Service Strategy principles
 • Services and market spaces
 • Strategic assessments
 • Financial Management
 • Service Portfolio Management
 • Demand Management
 • Exam preparation
 • Exam

Certifikační zkouška
 • Otázky s výběrem ze 4 možných odpovědí
 • Celkový počet otázek je 8
 • Nejlepší odpověď získává 5 bodů
 • Druhá nejlepší odpověď získává 3 body
 • Třetí nejlepší odpověď získává 1 bod
 • Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat 28 bodů ze 40 možných, tj. 70%
 • Trvání 90 minut (+23 min pro kandidáty kteří nemají angličtinu jako rodný jazyk)
 • Bez možnosti použít jakékoli materiály

 

ITIL® je registrovaná ochranná známka společnosti AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.