ITIL 3 Intermediate Service Transition

Termíny:

Na vyžádání

Cena: 26.900 Kč 

Service transition je třetí fáze životního cyklu poskytování IT služeb podle doporučení ITIL. Úkolem této fáze je realizovat návrh služby, který byl připraven v etapě Service design v podobě Service design package. Tady je čas nakoupit, nainstalovat, nakonfigurovat, naprogramovat, otestovat a zdokumentovat všechno co s danou službou souvisí. Výsledkem je hotová služba v produkčním prostředí, se kterou jsou uživatelé připraveni pracovat.
Tento třídenní akreditovaný kurz se zaměřuje na jednotlivé principy, dílčí aktivity, metody a nástroje použité v jednotlivých procesech. Dále se zaměřuje na role (a jejich odpovědnosti) definované v těchto procesech, na využívané technologie a v neposlední řadě na implementaci a s ní spojené výzvy a rizika.

V ceně školení není započtena certifikační zkouška v hodnotě 5.600 Kč bez DPH.

Accredited ITIL®3 Intermediate Service Transition training is provided by ict-123.com, s.r.o., accredited by Peoplecert Examination Institute.


Komu je kurz určen:


Kurz je určen všem, které zajímá, nebo je jejich pracovní náplní, provoz IT služeb. Jedná se především o:

 • Konfigurační manažer
 • Change manažer
 • Test manažer
 • Release manažer
 • Projektový manažer
 • IT manažer
 
Co vás naučíme:
 
Na konci tohoto školení získáte znalosti a dovednosti, abyste:
 • Porozuměli konceptu poskytování IT služeb
 • Porozuměli jednotlivým principům, záměrům a cílům Service transition
 • Pochopili, jak jednotlivé procesy Service transition spolupracují s ostatními procesy
 • Identifikovali dílčí aktivity, metody a nástroje použité v jednotlivých procesech Service transition
 • Pochopili, jaké role a jaké odpovědnosti jsou potřeba pro vykonávání procesů Service transition
 • Uměli měřit aktivity v rámci Service tranistion
 • Uměli využít správné technologie pro vykonání procesů Service transition
 • Pochopili, jaké klíčové výzvy, CSF a rizika jsou spojeny s implementací Service transition
 
Předcházející kurzy:
 
 • ITIL Foundation
 
 
Navazující kurzy:
 • ITIL Intermediate in Service Strategy
 • ITIL Intermediate in Service Design
 • ITIL Intermediate in Service Operation
 • ITIL Intermediate in Continual Service Improvement
 • ITIL 4 Managing Professional Transition (v případě 17 kreditů ITIL 3)
 
Studijní materiály:
 
Každý účastník kurzu obdrží elektronickou příručku v anglickém jazyku a další doplňují materiály. Výuka probíhá v českém nebo anglickém jazyku.
 
Osnova kurzu:
 
 1. Service Transition Principles
 2. Service Transition Processes
 3. Managing People Through Service Transition
 4. Organizing for Service Transition
 5. Technology Considerations
 6. Implementing and Improving Service Transition
 7. Challenges, CSFs, and Risks
 8. Exam preparation
 9. Exam
 
Certifikační zkouška:
 • Otázky s výběrem ze 4 možných odpovědí
 • Celkový počet otázek je 8 (nejlepší odpověď získává 5 bodů, druhá nejlepší odpověď získává 3 body, Ttetí nejlepší odpověď získává 1 bod)
 • Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat 28 bodů ze 40 možných, tj. 70%
 • Trvání 90 minut (+23 min pro kandidáty kteří nemají angličtinu jako rodný jazyk)
 • Bez možnosti použít jakékoli materiály

ITIL® je registrovaná ochranná známka společnosti AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.