ITIL 3 Intermediate Continual Service Improvement

Termíny:

2. 9. - 4. 9. 2919 >>> Objednat

Cena: 26.900 Kč 

Continual service improvement je poslední fází životního cyklu poskytování IT služeb podle doporučení ITIL. Úkolem této fáze je zlepšovat. Zlepšovat jak výsledky práce IT oddělení, tzn. IT služby, tak i způsob poskytování těchto služeb, tzn. IT procesy. V rámci této fáze se pracuje s dvěma aspekty. Prvním je kvalita služeb nebo procesů a druhým je jejich cena. Výsledkem by pak mělo být zlepšování kvality a snižování nákladů.
Tento třídenní akreditovaný kurz se zaměřuje na jednotlivé principy, dílčí aktivity, metody a nástroje použité v jednotlivých procesech. Dále se zaměřuje na role (a jejich odpovědnosti) definované v těchto procesech, na využívané technologie a v neposlední řadě na implementaci a s ní spojené výzvy a rizika.

V ceně školení není započtena certifikační zkouška v hodnotě 5.600 Kč bez DPH.

Accredited ITIL®3 Intermediate Continual Service Improvement is provided by ict-123.com, s.r.o., accredited by Peoplecert Examination Institute.
 
Komu je kurz určen:
 
Kurz je určen všem, které zajímá, nebo jej ich pracovní náplní, provoz IT služeb. Jedná se především o:
 • IT Manažer/Vedoucí týmu
 • Všichni manažeři a vlastníci procesů
 • CSI manažer
 • Manažer projektu
 
Co vás naučíme:  
Na konci tohoto školení získáte znalosti a dovednosti, abyste:
 • Porozuměli konceptu poskytování IT služeb
 • Porozuměli jednotlivým principům, záměrům a cílům Continual service improvement
 • Pochopili, jak proces v rámci Continual service improvement spolupracuje s ostatními procesy
 • Identifikovali dílčí aktivity, metody a nástroje použité v procesu Continual service improvement
 • Pochopili, jaké role a jaké odpovědnosti jsou potřeba pro vykonávání procesu Continual service improvement
 • Uměli měřit aktivity v rámci Continual service improvement
 • Uměli využít správné technologie pro vykonání procesu Continual service improvement
 • Pochopili, jaké klíčové výzvy, CSF a rizika jsou spojeny s implementací Continual service improvement
 
Předcházející kurzy:
 • ITIL Foundation
 
Navazující kurzy:
 • ITIL Intermediate in Service Strategy
 • ITIL Intermediate in Service Design
 • ITIL Intermediate in Service Transition
 • ITIL Intermediate in Service Operation
 • ITIL 4 Managing Professional Transition (v případě 17 kreditů ITIL 3)
Studijní materiály:
 
Každý účastník kurzu obdrží elektronickou příručku v anglickém jazyku a další doplňují materiály. Výuka probíhá v českém nebo anglickém jazyku.
Osnova kurzu: 
 1. CSI principles
 2. CSI processes
 3. CSI activities, methods, and techniques
 4. Organizing for CSI
 5. Technology considerations
 6. Implementing CSI
 7. Challenges, Critical Success Factors (CSFs), and Risks
 8. Exam preparation
 9. Exam
 
Certifikační zkouška:
 • Otázky s výběrem ze 4 možných odpovědí
 • Celkový počet otázek je 8 (Nejlepší odpověď získává 5 bodů, druhá nejlepší odpověď získává 3 body, třetí nejlepší odpověď získává 1 bod)
 • Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat 28 bodů ze 40 možných, tj. 70 %
 • Trvání 90 minut (+23 min pro kandidáty kteří nemají angličtinu jako rodný jazyk)
 • Bez možnosti použít jakékoli materiály
ITIL® je registrovaná ochranná známka společnosti AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.