PRINCE2 Agile® Practitioner

Termíny:

26.9. - 27.9. 2019 >>> Objednat

Cena: 16.900 Kč

PRINCE2 Agile® Practitioner je dvoudenní akreditované školení, které prohlubuje a na praktických příkladech procvičuje způsob jakým je možné standardní metodiku řízení projektů PRINCE2® rozšířit do oblasti agilního řízení. Vyzkoušíte si, jak využít pět základních návyků agilního řízení (transparentnost, spolupráce, častá komunikace, sebeorganizace a zkoumání) a zároveň využít již definovaných postupů a produktů PRINCE2. Tím se umožňuje skloubení to nejlepší z obou světů a zvýšit pravděpodobnost úspěšného dokončení projektu. K absolvování kurzu není třeba certifikace PRINCE2.

Accredited PRINCE2 Agile® Practitioner training is provided by ict-123.com, s.r.o., accredited by Peoplecert Examination Institute.

Komu je kurz určen

Všem projektovým manažerům, řídícím pracovníkům a specialistům se základní znalostí či povědomím PRINCE2®, kteří potřebují zrychlit dodání alespoň částečných výstupů projektu, chtějí využít agilní nástroje (SCRUM, eXtreme Programming, Kanban apod.) a zajistit dostatečnou flexibilitu v rámci strukturovaného prostředí.

Co vás naučíme:
 • Praktické ověření agilních návyků, metod a principů
 • Praktické zhodnocení připravenost iprostředí a z toho vyplývající možná rizika
 • Praktické procvičení práce se šesti aspekty řízení projektů v agilním projektu
 • Praktické přizpůsobení procesů a témat PRINCE2 agilnímu prostředí

Předcházející kurzy:

 • Praktické řízení projektů
 • Praktické řízení projektů pro pokročilé
 • Praktické řízení projektů podle PMBOK
 • PRINCE2 Agile Foundation
 • PRINCE2 2009 Foundation
 • PRINCE2 2017 Foundation

Navazující kurzy:

PRINCE2 2009 Practitioner
PRINCE2 2017 Practitioner

Studijní materiály:

Každý účastník kurzu obdrží kompletní prezentaci použitou v průběhu kurzu v agnlickém jazyku. Dále obdrží oficiální manuál PRINCE2 Agile a příklady zkušebních otázek, včetně vysvětlení správných odpovědí.

Osnova kurzu:
 • Úvod
 • PRINCE2® principy, témata a procesy
 • Agilní návyky, metody a principy
 • Agilometer
 • 6 aspektů výkonnosti projektu v agilním prostředí
 • Uzpůsobení principů, témat a procesů PRINCE2® v agilním prostředí
 • Shrnutí a opakování
Předpoklady:
 • PRINCE2 Foundation (nebo vyšší)
 • PRINCE2 Agile Foundation
 • Project Management Professional® (PMP)
 • Certified Associate in Project Management® (CAPM)
 • IPMA Levels A,B,C,D

  

PRINCE2® je registrovaná ochranná známka společnosti AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.
Kategorie: