DATA MODELING - POWER DESIGNER, ENTERPRISE ARCHITECT

Enterprise Architect je nástroj podporující celý životní cyklus tvorby software.