Oracle 11g: Administrace databáze II

Termíny:

3-denní školení, termíny na vyžádání. 

Cena: 17.900 Kč

Cíle:

V tomto kurzu, navazujícím volně na Oracle 11g Administrace databáze - úvodní kurz, si správce databáze doplní znalosti o témata týkající se zálohování, obnovy, přenosu dat a základní konfigurace sítí. Dále se kurzanti seznámí s automatickou správou, podporou globalizace a monitorováním systému a sys. prostředků. Pro školení je využívána poslední verze Oracle XE.

Témata:

Přehled základní konfigurace sítí a databáze; konfigurace pro vícejazyčnou podporu

 • Základní architektura Oracle Net
 • Správa databáze pomocí ADDM a význam AWR, automatické monitorování a diagnostika databáze
 • Základní možnosti ladění výkonu pomocí nástrojů Enterprise Manager

Konfigurace sdílených serverů (Oracle Shared Server)

 • Oracle Management Server; Konfigurace a správa ASM
 • Strategie zálohování a obnovy
 • Důvody pro zálohování databáze a možnosti obnovitelnosti dat
 • Přehled architektury serveru Oracle z hlediska obnovitelnosti stavu databáze
 • Konfigurace databáze pro potřeby zálohování a obnovy (Noarchivelog, Archivelog Mode)
 • Přehled komponent nástroje Oracle Recovery Manager
 • Přehled a možnosti odhalení možných poruch a chyb
 • Metody zálohování s použitím a bez použití nástroje Recovery Manager a Enterprise Manager
 • Úplná obnova s použitím a bez použití nástroje Recovery Manager a Enterprise Manager; neúplná obnova s použitím a bez použití nástroje Recovery Manager
 • Údržba katalogu pro Oracle Recovery Manager; Klonování databází pomocí Recovery Manager

Resource Manager - architektura, konfigurace, použití.

 • Scheduler - architektura, konfigurace, použití.
 • Přenos dat Použití nástroje SQLLoader
 • Přenos databázových prostorů mezi databázemi Export a Import
 • Migrace databáze na nový server
Požadavky:
 • základní znalost Oracle 11g databáze na úrovni kurzu ORA1 popř. i ORA1B
 • znalosti administrace na úrovni kurzu ORA4

 

Kategorie: