Oracle Database 12c: Administration Workshop

Termíny:

3-denní školení, termíny na vyžádání. 

Cena: 17.900 Kč

Cíle:

V tomto kurzu získají administrátoři základní přehled o architektuře databázového serveru, o funkcích jednotlivých komponent, jak odpovídající software nainstalovat a jak provádět základní údržbu.

Témata:
 • Posluchači se naučí vytvořit databázi, správně nastavit parametry pro ukládání dat, monitorovat výkonnost databáze,založit uživatelská konta, přidělit oprávnění uživatelům, databázi zazálohovat a v případě potřeby obnovit.
 • Veškerou probíranou látku si posluchači průběžně ověřují pomocí připravených cvičení.
Moduly:

Vysvětlit architekturu Oracle databáze

 • Správa Oracle Instance
 • Konfigurace síťového prostředí

Oracle*Net - komunikace klient - server

 • Tvorba databáze, systémové slovníky
 • Logická a fyzická struktura Oracle databáze
 • Kontrolní soubory a transakční logy - význam, správa transakcí a řešení uváznutí
 • Nástroje pro správu DB
 • Správa tablespace, segmentů a volného prostoru

Správa uživatelů, profilů a rolí

 • Zabezpečení databáze
 • Oracle Database Auditing
 • Zámky, souběžné spracování dat, uváznutí

Správa Undo oblasti

 • Správa databáze pomocí ADDM a význam AWR, automatické monitorování a diagnostika databáze
 • Ladění SQL dotazů
 • Database Resource Manager
 • Automatizace pomocí Oracle Scheduler

Koncepce zálohy a obnovy serveru

 • Zálohování a obnova Oracle databáze
 • Zálohování a obnova databáze s využitím Recovery Manageru

Migrace databáze na nový server

 • Přenos dat Použití nástroje SQLLoader
 • Přenos databázových prostorů mezi databázemi Export a Import
Požadavky:
 • Základní přehled v IT
 • Znalost Oracle Sql
 • Znalost angličtiny, materiály jsou v angličtině
Kdo by se měl zúčastnit:
 • Administrátoři database nebo IT
 • SW architekti nebo vývojáři

 

Kategorie: