Oracle: PL/SQL Advanced

Termíny:

Na vyžádání

Cena: 12.900 Kč

Témata:

Přehled vývojových prostředí

 • SQL Developer
 • SQL *Plus

Kritéria designu

 • Popis předdefinovaných data typů
 • Vytváření podtypů na základě stávajících typů pro aplikace
 • Soupis různých vodítek pro kurzorový design
 • Použití kurzorových proměnných
 • Převod kurzorových proměnných na programové parametry
 • Porovnání kurzorových proměnných se statickými kurzory

Použití kolekcí

 • Přehled kolekcí
 • Použití Associative arrays
 • Použití Nested tables
 • Použití Varrays
 • Psaní PL/SQL programů, které využívají kolekce
 • Efektivní používání Collections

Použití pokročilých metod propojení

Implementace VPD s řízeným přístupem

 • Obecný přehled fungování řízeného přístupu
 • Popis principů řízeného přístupu
 • Popis kontextu aplikace
 • Vytvoření kontextu aplikace
 • Nastavení kontextu aplikace
 • Soupis procedur DBMS_RLS
 • Implementace politiky
 • Dotaz na dictionary views obsahující informace o řízeném přístupu

 

Kategorie: