SAP/Sybase Výkon a ladění - ASE Query Optimizer 15.0

Termíny:

Cena: 35.000 Kč

Pro dosažená optimální výkonnosti aplikací potřebujete znalosti o tom jak ladit dotazy a uložené procedury. Tento kurz podrobně vysvětluje jak datový server zpracovává dotazy, jak pracuje optimalizátor serveru a jak využívá dostupné statistiky. Naučíte se, jak je s pomocí nástrojů SAP/Sybase možné identifikovat proč jsou některé dotazy pomalé, a také se naučíte techniky jak takové dotazy zrychlit. Navíc se naučíte jak interpretovat statistiku optimalizátoru a jak použít vlastní simulované statistiky.

Cíle:

Po absolvování tohoto kurzu byste měli být schopni:

 • efektivně využívat znalostí pro zlepšení výkonnosti dotazů a procedur
 • použít utilit SAP/Sybase k vyřešení problému s výkonností dotazů
 • pochopit jak optimalizátor určuje přístupovou metodu k datům (index, table scan, paralelní přístup …)
 • psát dotazy tak aby optimalizátor vybral optimální query plan
 • interpretovat statistiku optimalizátoru a použít vlastní simulované statistiky pokud je to nutné
 • optimalizovat výkonnost uložených procedur
 • ladit operace insert, update, delete
Témata:
 • query optimalizátor
 • showplan a jiné utility Sybaser
 • optimalizace operace join
 • statistiky optimalizátoru
 • ladění operací insert, update a delete
 • použití indexů ke snížení I/O
 • problémy zamykání a konkurenceschopnosti
 • uložené procedury
 • query plan paralelního dotazu
Požadavky:
 • absolvování kursů Rychlý úvod do ASE a Replikační server 15 - rychlý úvod do administrace nebo odpovídající zkušenost se psaním dotazů a uložených procedur
 • pokročilá znalost angličtiny (školící materiály v anglickém jazyce)
Kdo by se měl zúčastnit:
 • vývojáři aplikací
 • databázoví administrátoři

 

Kategorie: