Windows Powershell Basics

Termíny:

3-denní školení, termíny na vyžádání. 

Cena: 19.500 Kč

 

Kurz je postavený na nejnovějších technologiích Windows Server 2012 R2 a Windows 10.

Module 1: Windows PowerShell Introduction

Lessons and Labs

o Windows Powershell Engine

PowerShell Help

o Commands, Aliases and Modules

o Commands Execution

Module 2: Pipelining

Lessons and Labs

o What's the Pipeline

o Selecting, Sorting, and Measuring Objects

o Converting, Exporting, and Importing Objects

o Filtering Objects Out of the Pipeline

o Enumerating Objects in the Pipeline

 

Module 3: Data Flow in Pipelining

Lessons and Labs

o Passing Data in the Pipeline By Value

o Passing Data in the Pipeline By Property Name

 

Module 4: PSProviders and PSDrives

o Using PSProviders

o Using PSDrives

 

Module 5: Formatting Output

Lessons and Labs

o Using Basic Formatting

o Using Advanced Formatting

o Redirecting Formatted Output

 

Module 6: WMI and CIM in PowerShell

Lessons and Labs

o Understanding WMI and CIM

o Querying Data with WMI and CIM

o Making Changes by Using WMI and CIM

 

Module 7: Introduction to PowerShell Scripting

Lessons and Labs

o Variables

o Parameters

o Script Security

Profile Scripts

 

Před absolvováním tohoto kurzu by posluchači měli ovládat:

  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 10
Kategorie: