AUTOMATIZOVANÉ TESTY

Efektivní automatizované testy na platformě Selenium a testování za použití Robot Framework.