Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

ArchiMate® 3.1 L1/L2 Combined | Kurz ArchiMate

80 000  bez DPH

Vzdělávací cíle na této úrovni se zaměřují:

 • na znalosti
 • pochopení pokročilých konceptů
 • a schopnosti aplikovat ArchiMate jazyk v praxi

Kdo by se měl zúčastnit:

 • účastníci, kteří potřebují prokázat praktické využití a znalost modelovacího jazyka ArchiMate,
 • účastníci, kteří budou zodpovídat za popis architektury pomocí jazyka ArchiMate,
 • účastníci, kteří chtějí dosáhnout uznávané kvalifikace a prokázat praktickou schopnost aplikovat modelovací jazyk ArchiMate.

Cíle školení:

 1. Tento kurz je navržen tak, aby vám umožnil praktické využití modelovacího jazyka ArchiMate® 3.1 pro rozvoj podnikové architektury,
 2. Kurz zahrnuje praktické cvičení, které poskytují zkušenosti s vytvářením modelů ArchiMate,
 3. Po dokončení tohoto kurzu byste měli získat znalosti o terminologii, struktuře a konceptech potřebných pro provedení zkoušek ArchiMate® 3.1 Foundation a Practitioner.

Obsah:

 • Úvod do kurzu
 • Základní pojmy
 • Struktura jazyka
 • Generický metamodel
 • Modelování vztahů
 • Modelování motivace
 • Modelování strategie
 • Podniková vrstva
 • Aplikační vrstva
 • Technologická vrstva
 • Modelování fyzických prvků
 • Modelování mezi vrstvami
 • Modelování transformace
 • Řešení problémů zúčastněných stran s využitím hledisek a názorů

Podkladový studijní materiál úrovně 2 obsažený v modulech, jde více do hloubky problematiky, a klade si za cíl nejen rozumět diagramům a pochopit model, ale i správně je vysvětlit a navrhnout.

Zahrnuje navíc:
• Přizpůsobení jazyka
• Případová studie společnosti ArchiSurance, verze 2
• Případová studie společnosti ArchiMetal, verze 2
• Praktická modelovací cvičení

Certifikační zkoušky:

Certifikační zkoušky je dosaženo zvládnutím dvou zkoušek: ArchiMate 3.1 část 1 a ArchiMate 3.1 část 2.

 • Certifikační zkouška L1:

Typ zkoušky: Multiple-choice test, 40 otázek/60 minut

 • Certifikační zkouška L2:

Typ zkoušky: Komplexní analýza více scénářů, 8 otázek/90 minut

Ne-anglicky hovořící kandidáti mají 30 min. navíc.

Popis průběhu školení, propozice pro účastníky a kandidáty certifikační zkoušek:

Účastníci akreditovaného školení budou v dostatečném předstihu informováni e-mailem o průběhu školení, harmonogramu výuky a místu konání školení. Odkazy ke stažení akreditovaných školících materiálů budou obsaženy v informačním e-mailu.

Pro kandidáty certifikační zkoušky sponzora The Open Group je nutné se registrovat a vytvořit si svoji identitu na jejich portále (opengroup.org). Společnost The Open Group užívá služeb globálního poskytovatele certifikačních zkoušek Pearson VUE (pearsonvue.com). Registrační proces zkoušky obsahuje možnost použít zmíněný voucher (kód) s datem jeho platnosti poskytnutý účastníkovi školení / kandidátovi zkoušky. Tento voucher svojí hodnotou 100% pokrývá cenu certifikační zkoušky.

ArchiMate 3 ®  training course is accredited by The Open Group. The Open Group Certification Mark, ArchiMate® and TOGAF® are registered trademarks of The Open Group.

Co tak vyzkoušet si ArchiMate v praxi? Tuto možnost Vám přináší kurz Best practices in ArchiMate. Pod dohledem zkušených lektorů vytvoříte architektonický model s pomocí ArchiMate.
Více informací na: