Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

ArchiMate® 3.1 L2 Practitioner | Kurz ArchiMate

50 000  bez DPH

Cíl školení:

 • zaměřuje na pokročilé a komplexní znalosti
 • pochopení pokročilých konceptů
 • schopnosti aplikovat ArchiMate jazyk v praxi

Cílové publikum jsou:

 • účastníci, kteří potřebují prokázat praktické využití a znalost modelovacího jazyka ArchiMate,
 • účastníci, kteří budou zodpovídat za popis architektury pomocí jazyka ArchiMate,
 • dále účastníci, kteří chtějí dosáhnout uznávané kvalifikace a prokázat praktickou schopnost aplikovat modelovací jazyk ArchiMate.

Účastníci tohoto školení budou schopni prokázat své znalosti v těchto kategoriích:

 • Struktury jazyka, včetně použití jeho pokročilých konceptů a použití obecného metamodelu
 • Jak použít sadu vztahů definovaných v jazyce
 • Jak aplikovat motivační prvky jazyka
 • Jak aplikovat strategické prvky jazyka
 • Jak použít prvky obchodní vrstvy
 • Jak aplikovat prvky aplikační vrstvy
 • Jak aplikovat prvky technologické vrstvy
 • Jak aplikovat fyzické prvky
 • Jak aplikovat koncepty při modelování napříč vrstvami
 • Jak aplikovat implementační a migrační prvky jazyka
 • Jak použít mechanismus tvorby náhledů
 • Jak aplikovat mechanismy přizpůsobení jazyka

Certifikační zkoušky:

Název zkoušky: ArchiMate 3.1 část 1
Typu zkoušky: Multiple-choice test, 40 otázek/60 minut

Název zkoušky: ArchiMate 3.1 část 2
Typ zkoušky: Komplexní analýza více scénářů, 8 otázek/90 minut

Popis průběhu školení, propozice pro účastníky a kandidáty certifikační zkoušek:

Účastníci akreditovaného školení budou v dostatečném předstihu informováni e-mailem o průběhu školení, harmonogramu výuky a místu konání školení. Odkazy ke stažení akreditovaných školících materiálů budou obsaženy v informačním e-mailu.

Pro kandidáty certifikační zkoušky sponzora The Open Group je nutné se registrovat a vytvořit si svoji identitu na jejich portále (opengroup.org). Společnost The Open Group užívá služeb globálního poskytovatele certifikačních zkoušek Pearson VUE (pearsonvue.com). Registrační proces zkoušky obsahuje možnost použít zmíněný voucher (kód) s datem jeho platnosti poskytnutý účastníkovi školení / kandidátovi zkoušky. Tento voucher svojí hodnotou 100% pokrývá cenu certifikační zkoušky.

ArchiMate 3 ®  training course is accredited by The Open Group. The Open Group Certification Mark, ArchiMate® and TOGAF® are registered trademarks of The Open Group.

Co tak vyzkoušet si ArchiMate v praxi? Tuto možnost Vám přináší kurz Best practices in ArchiMate. Pod dohledem zkušených lektorů vytvoříte architektonický model s pomocí ArchiMate.
Více informací na: