Jaselská 6, Praha

hello@anywhere.cz

224 310 808

BusinessObjects XI 4.0 Fast Track to SAP (BO)

54 300  bez DPH

Cíle:

Cílem tohoto intenzivního pětindenního školení je naučit studenty plnohodnotně využívat nástroje Business Objects – tvorba reportů, univers a samotná administrace serveru BO (nastavení, správa a scheduling).

Témata:

Vytváření reportů v prostředí WebIntelligence Desktop

 • Představení platformy SAP Business Objects XI 4.0
 • Vytvoření WebIntelligence dokumentu s datovým zdrojem
 • Omezení načítaných dat
 • Vytvoření reportu
 • Zobrazení dat v tabulkách a grafech
 • Formátování reportu
 • Vytváření výrazů a proměnných
 • Použití více datových zdrojů v reportu
 • Analýza dat
 • Administrace a sdílení WebIntelligence dokumentu

Vytváření sémantické vrstvy Universum v prostředí Information Design Tool

 • Vytvoření Universa
 • Vytvoření Data Foundation
 • Vytvoření Business Layer
 • Odstranění smyček
 • Uplatnění restrikcí na objekty
 • Použití seznamů hodnot a parametrů
 • Použití funkcí @functions v Universu
 • Definice navigační cesty
 • Administrace Universa

Administrace systému BusinessObjects Business Intelligence Platform

 • Práce v Central Management Console
 • Správa objektů v Business Intelligence Platform
 • Správa uživatelů a skupin
 • Přidělení přístupových práv
 • Plánování a distribuce reportů
Požadavky:
 • základní znalost BI principů a prostředí Windows
 • pokročilá znalost angličtiny (školící materiály v anglickém jazyce)
Kdo by se měl zúčastnit:
 • Business Analytik
 • Reportingový specialista/vývojář
 • Systémový architekt/administrátor
 • Řídící pracovník/uživatel SAP BO