Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Efektivní automatizované testy na platformě Selenium

14 990  bez DPH

Osnova:

 • Specifika, silné stránky a omezení automatizovaných testů
 • Ekonomika automatizace testů
 • Jaký je vhodný scope pro automatizaci testů? Má smysl automatizovat manuální testy 1:1?
 • První test: struktura arrange-act-assert
 • Znovupoužitelné objekty: začněme je používat rovnou od začátku
 • Objekt WebDriver, možnosti platformy, nejčastěji používané API
 • Ovládání různých prohlížečů, úvod do testování mobilních aplikací
 • Strategie pro lokalizaci elementů: co je vhodné a co ne, jak psát efektivní XPath výrazy
 • Synchronizace testů s testovanou aplikací (včetně AJAX a podobných složitějších prvků)
 • Propojení WebDriver s JUnit / TestNG: jak to udělat efektivně, limity xUnit frameworků a jak je obejít
 • Zpracování nalezených chyb, sestavování chybového reportu, screenshoty
 • Strukturování větší sady testů: vrstvená architektura
 • Návrhové vzory PageObject a PageFactory
 • Pokročilejší PageObject: více business logiky a flexibility při inicializaci elementů
 • Parametrizace testovacích dat, použití data grids
 • Větší sada testů: vytvoření jednotného úložiště testovacích dat?
 • Organizace větší sady testů: Test suites, subsety podle typů testu, znovupoužitelné testy
 • Implementace delších (E2E) testů: napojovací body, předávání testovacích dat
 • Pokročilejší koncepty: použití Java generics pro zrychlení vývoje, SmartDriver přístup
 • Spouštěcí plán testů, technické způsoby jak naplánovat a spouštět testy
 • Přehled quick-wins, dobrých a špatných postupů

 

Délka školení: 2 dny

 

Požadované vybavení: vlastní notebook s aktuálním IDE pro vývoj v Javě a podporou Maven a JUnit (doporučujeme IntelliJ IDEA, ale není podmínkou). Zbytek nainstalujeme pomocí Maven na začátku školení. Předpřipravené kódy automatických testů, které budou účastníci v průběhu kurzu dále rozvíjet, budou předány pomocí sdíleného webového adresáře.