Jaselská 6, Praha

hello@anywhere.cz

224 310 808

ISTQB Core - základní stupeň

22 707  bez DPH

Vyčistit

Tento třídenní kurz pokrývá základy softwarového testování a poskytne vám nezbytné základy pro
kariéru v testingu. Je také užitečný pro jiné IT profesionály, kteří chtějí získat znalosti o terminologii a
procesech softwarového testování.

Kurz zahrnuje následující oblasti:

Základy testování

 • Proč je testování nezbytné?
 • Co je testování?
 • Sedm principů testování
 • Základní testovací proces
 • Psychologir testování
 • Etický kodex

Testování v průběhu životního cyklu softwaru

 • Modely vývoje softwaru
 • Úrovně testů
 • Typy testů
 • Údržbové testování

Statické techniky

 • Statické techniky a testovací proces
 • Proces revize
 • Statická analýza pomocí nástrojů

Techniky testování

 • Proces vývoje testu
 • Kategorie testovacích technik
 • Techniky založené na specifikacích (black-box)
 • Techniky založené na struktuře (white-box)
 • Techniky založené na zkušenostech
 • Výběr testovacích technik

Správa testů

 • Organizace testování
 • Plánování a odhadování testování
 • Monitoring a řízení testování
 • Konfigurační management
 • Rizika a testování
 • Management defektů

Podpora nástrojů pro testování

 • Typy testovacích místrojů
 • Eefektivní využívání nástrojů: potenciální přínosy a rizika
 • Představení nástroje do organizace