Jaselská 6, Praha

hello@anywhere.cz

224 310 808

ISTQB pokročilý stupeň – Manažer testování

37 887  bez DPH

Vyčistit

Tento intenzivní pětidenní kurz je ideální pro profesionály v oblasti testování softwaru, kteří chtějí
zastávat seniornější pozici. S množstvím praktických cvičení k posílení solidního teoretického základu
vám pomůžeme stavět na znalostech a dovednostech základního stupně a rozvíjet pokročilé
dovednosti pro správu testovacího týmu a úspěšné uskutečnění testovacího projektu.

Kurz zahrnuje nádledující oblasti:

Testovací proces

 • Plánování, monitorování a kontrola testů
 • Testovací analýza a návrh
 • Implementace a provedení testu
 • Vyhodnocení výstupních kritérií a podávání zpráv
 • Ukončení testovacích aktivit

Správa testů

 • Testování založené na rizicích
 • Test dokumentace
 • Odhad testování a testovací metrika
 • Obchodní hodnota testování
 • Distribuované, outsourcované a insourcované testování
 • Správa aplikace průmyslových standardů

Revize

 • Správa revizí
 • Metriky pro revize
 • Správa formálních revizí

Správa defektů

 • Životní cyklus chyby
 • Informace o hlášení chyby
 • Určení schopnosti procesu pomocí zprávy o chybě

Zlepšování procesu testování

 • Proes zlepšování testu
 • Zlepšení procesu testování pomocí CMMi, TPI, CTP, STEP

Testovací nástroj a automatizace

 • Výběr nástroje
 • Životní cyklus nástroje
 • Metriky nástrojů

Lidské vlastnosti

 • Individuální dovednosti
 • Dynamika testovacího týmu
 • Představení testování v rámci organizace
 • Motivace
 • Komunikace