Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

MSSQL Server 2014/2016 - Administrace

Tento produkt je momentálně nedostupný.

 

 • Instalace a konfigurace SQL Server – příprava k instalaci, instalace SQL Server, podpora instalace SQL Server, upgrade z předchozích verzí
 • Správa databází a souborů – plánování databází, tvorba databází, správa databází
 • Řešení běžných problémů, obnova po havárii – připojení, konkurenční přístup, plán strategie záloh, záloha uživatelských databází, obnova uživatelských databází, obnova dat z obrazů databáze (snapshot), systémová databáze a obnova po havárii
 • Správa zabezpečení – přehled zabezpečení v SQL Server, zabezpečení na úrovni serveru, zabezpečení na úrovni databáze, správa klíčů a certifikátů v prostředí SQL Server, Default Schema for Windows Groups
 • Vlastní role pro zabezpečení – novinka v SQL Serveru 2014/2016
 • Monitorování produktu SQL Server – monitorování výkonu, trasování aktivity, implementace DDL Trigger
 • Tabulky v paměti – InMemory OLTP – novinka v SQL Serveru 2014, princip, nasazení, použití, výhody
 • Transfer dat – přehled, úvod k SQL Server Integration Services, použití SQL Server, integration Services, hromadný import
 • Automatizace úkonů správy – automatizace úkonů správy v prostředí SQL Server, nastavení SQL Server Agent, správa více serverů, správa zabezpečení SQL Server Agent
 • Podpora vysoké dostupnosti – úvod, implementace technologie Server Cluster, implementace technologie Database Mirroring, implementace technologie Log, shipping, AlwaysOn
 • Úvod k replikaci přehled, scénáře replikace, publication, Subscription