Jaselská 6, Praha

hello@anywhere.cz

224 310 808

Profesionální programování v Transact-SQL - pokročilé tipy a techniky

28 500  bez DPH

Témata:
 • Standardy ANSI-89 a 92, Transact-SQL
 • Indexy
 • Joiny
 • Subqueries (poddotazy)
 • Strukturovaný příkaz case-end
 • Transakce a zamykání
 • Zásady efektivního psaní transakcí
 • Použití kurzorů
 • Výpočty nad číselnými daty
 • Formátování result setů
 • Psaní efektivních Transact-SQL kódů
 • Psaní efektivních uložených procedur
 • Constraints, primární klíče, ID
Požadavky:
 • absolvování školení Rychlý úvod do SQL a Adaptive Server Enterprise 15.0 nebo odpovídající zkušenosti s SQL a databázemi..
 • pokročilá znalost angličtiny (školící materiály v anglickém jazyce)
Kdo by se měl zúčastnit:
 • kurz je určen zkušeným programatorům a vývojářům v SQL