Jaselská 6, Praha

hello@anywhere.cz

224 310 808

Rámec SABSA pro TOGAF prostředí podniku

44 900  bez DPH

Vyčistit

Luboš Fryc, TOGAF®, SABSA® a Business Architecture expert


Luboš Fryc je kouč a školitel podnikové a bezpečnostní architektury. Přednáší mj. standardy TOGAF®, SABSA® a Business Architecture, a to s důrazem na vysvětlení vzájemných vazeb s dalšími metodikami, jako řízení rizik a služeb, projektové a procesní řízení nebo ověřování kvality.

Aktivně spolupracuje na tvorbě standardů a na přípravě Bodies of Knowledge v rámci celosvětové komunity The Open Group Architecture & ArchiMate Forum.

Je držitelem certifikátů TOGAF® 9 CertifiedTOGAF® Essentials 2018 a The TOGAF® Standard – Version 9.2 a IRS within TOGAF®.


Základním cílem podnikové architektury je umožnit optimalizaci podnikání na základě aktuálních zjištění o provozování vašeho podniku. Nicméně nemůžete úspěšně dlohodobě růst, pokud neporozumíte tomu, že samotné podnikání je také o zvládnutí přiměřených rizik při uchopení dostupných příležitostí. Chcete-li tento proces úspěšně zvládnout, potřebujete systematický, spolehlivý a robustní způsob jak začlenit řízení rizik, bezpečnostních pravidel, principů a klasifikace příležitostí u vaší podnikové architektury. Účastníci se naučí, jak úspěšně kombinovat osvědčené pojmy a techniky z rámce SABSA (Sherwood Applied Business Security Architecture) s přístupy v rámci TOGAF. Podnikání pak zajistí tím, že vytvoří a budou udržovat Enterprise Security Architecture (ESA) určenou pro správu rizik a získávání a udržení obchodních příležitostí, efektivity a bezpečnosti zejména v dnešních globálních digiálních světech.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro Security Architects, Security Officers, ISMS Auditors, Enterprise Architects, Business Architects

Co Vás naučíme

 • Pochopení jak SABSA využívá TOGAF k dodání více robustní a bezpečné ESA
 • Vysvětlení rizik a příležitostí jako naprosto základních obchodních faktorů
 • Popis základů, motivací a původů SABSA rámce
 • Ukázka klíčových integračních bodů mezi SABSA a TOGAF v perspektivě ADM a Content Metamodel
 • Aplikace SABSA techniky Business Attribute Profiling na řízení architekturních požadavků
 • Dodávka lepšího propojení obchodu a technologií pomocí SABSA Business Attribute Profile techniky
 • Aplikace SABSA Business Attributes jako pomoci k vytvoření proaktivního základu pro fungování obchodu a podniku
 • Pochopení jak analýzy rizik a příležitostí spoluvytváří bezpečnější architektury
 • Aplikace základních SABSA konceptů a technik nad vývojem bezpečnostní architektury

Obecná témata – high level

 • Enterprise Architecture – základ pro úspěšné podnikání, metodologie TOGAF
 • Pochopení vlivů nebo operačních rizik na úspěšné podnikání
 • Představení SABSA rámce
 • Užití klíčové metody SABSA – Business Attributes Profile
 • Soulad a spojitosti SABSA a TOGAF rámců
 • Integrace SABSA konceptů, aktivit a artefaktů do TOGAF ADM

Požadované vstupní znalosti

 • úspěšné složení zkoušky TOGAF 9.1 Foundation L1
 • orientace v problematice ISO 2700x nebo ISMS metodologiích výhodou
 • pokročilá znalost angličtiny (školící materiály v anglickém jazyce)

Studijní materiály

Materiál ke školení v anglickém jazyce.

Osnova kurzu

 • Definice enterprise security architecture, její role, úkoly, přínosy
 • Popis SABSA modelu, matice architektur, služeb a terminologie
 • Popis SABSA principů, rámce, postupů a životního cyklu
 • Využití business cílů a úkolů k technice vytvoření požadavků na bezpečnost informací
 • Vytvoření taxonomie business atributů
 • Aplikování klíčových architekturních konceptů pro obranu v patřičném detailu
 • Vysvětlení tvorby bezpečnostních principů, metod a technik
 • Užití architekturního postupu pro návrh integrovaný rámec souladů (compliance)
 • Popis a návrh odpovídající architektury bezpečnostních pravidel (politik)
 • Definice argumentů pro hodnotu (přínosy) bezpečnostní architektury
 • Použití SABSA pro vytvoření základního rámce pro propojení a začlenění standardů
 • Popis rolí, zodpovědností, pravomocí k rozhodnutí a organizačních struktur
 • Vysvětlení integrace SABSA rámce do prostředí řízení služeb
 • Definice bezpečnostních služeb (katalog)
 • Popis umístění bezpečnostních služeb v rámci ICT infrastruktury (technologií)
 • Vytvoření SABSA „Trust Modelu“
 • Popis a modelování bezpečnostních asociací v intra- a inter- doménách
 • Vysvětlení časových faktorů v oblasti bezpečnosti a sekvence bezpečnostních služeb
 • Určení odpovídajícího „start-up“ návrhu pro SABSA Architekturu, tedy globálně ESA
 • Aplikování získaných kompetencí znalostí do benefitů pro organizaci, praktické ukázky nástrojů, procesů atp.

 

The Open Group Certification Mark is a trademark, and The Open Group and TOGAF® are registered trademarks of The Open Group