Jaselská 6, Praha

hello@anywhere.cz

224 310 808

Rychlý úvod do SQL a Adaptive Server Enterprise 15.0

39 300  bez DPH

Cíle:

Po absolvování tohoto kurzu byste měli být schopni:

 • používat základní komponenty Adaptive Server Enterprise pro připojení k databázi
 • vytvářet tabulky, plnit je daty a efektivně se dotazovat na data v tabulkách
 • zapojit metody datové integrity pro zajištění správnosti dat
 • psát kód v Transact-SQL jazyku
 • efektivně používat transakce
 • psát efektivní uložené procedury a triggery
Témata:
 • přehled konceptů relačních databází
 • klientské programy isql a SQL Advantage
 • vytváření tabulek
 • změny dat v tabulkách
 • používání dočasných a systémových tabulek
 • zlepšování funkcionality a výkonu dotazů
 • používání constraint, default a rule pro zajištění datové integrity
 • psaní Transakt-SQL kódu s použitím funkcí, proměnných a řídících příkazů
 • řízení transakcí a zamykání
 • psaní vložených procedur a trigerů
 • vytváření a používání kurzorů
 • použití příkazu Union ve view
 • nové limity pro počty sloupců v tabulkách, parametrů v procedurách apod.
 • nový datový typ Unichar 16
Požadavky:
 • základní počítačové znalosti
 • pokročilá znalost angličtiny (školící materiály v anglickém jazyce)
Kdo by se měl zúčastnit:
 • koncoví uživatelé a SQL vývojáři, kteří přistupují a vytvářejí databáze nebo databázové aplikace pro ASE
 • databázoví administrátoři a SQL vývojáři, kteří se potřebují seznámit s architekturou a funkcionalitou ASE