Jaselská 6, Praha

hello@anywhere.cz

224 310 808

SharePoint Server 2013 - pokročilý vývoj a přizpůsobení aplikací

13 500  bez DPH

Vyčistit

Pokročilé techniky vývoje SharePoint řešení

 • Práce s oprávněními a úrovněmi oprávnění
 • Práce se skupinami, uživateli
 • Týmový vývoj SP řešení
 • Verzování projektů
 • Šablony projektů
 • Závislosti mezi projekty
 • Teamové buildy
 • Testování
 • Šablony projektů
 • Závislosti mezi projekty
 • Teamové buildy
 • Testování
 • LAB: webpart, který bude pracovat se skupinami, oprávněními

Podpora více jazyků

 • Jak na to?
 • Co vše je potřeba lokalizovat?
 • Druhy zdrojů a rozdíly mezi nimi
 • Využití zdrojů
 • LAB: webpart, který bude podporovat lokalizaci a využije k tomu různé techniky

Logovaní ladění hledání a odstraňování chyb

 • Práce s ULS
 • Vlastní logování
 • Developer Dashboard
 • Preformance monitoring
 • LAB: webparu, který využije probraných technik k logování svého chování

Pokročilé dotazování

 • Pokročilé konstrukce
 • JOINy
 • Nástroje
 • Záludnosti
 • LAB: webpart provádějící pokročilé dotazy

Pokročilé webparty

 • Propojení webpartů se standardními SP webparty
 • EditorParty
 • LAB: tvorba filtrovacího webpartu s editorPartem
 • Dotazy napříč kolekcí webů
 • SPSiteDataQuery
 • FullTextSqlQuery
 • LAB: webpart, který provede hledání napříč SharePointem

BDC Business data connectivity service

 • Napojení SharePointu na externí data
 • Definice entit
 • Omezení
 • LAB: tvorba externího seznamu napojeného na tabulku v databázi
 • Custom fieldy vývoj vlastních typů sloupců
 • Motivace
 • Úskalí
 • Zobrazovací a nastavovací prvky
 • LAB: tvorba vlastního fieldu

Aplikační stránky a úpravy masterpage umístění vlastní ASPNET stránky do SP tak, aby vypadala, že tam je odjakživa

 • Aplikační stránky
 • Umístění do prostředí SharePointu
 • Úpravy masterpage
 • LAB: vytvoření stránky a úprava vzhledu SharePointu pomocí úpravy masterpage

Joby vývoj a správa plánovaných úloh

 • Struktura
 • Konfigurace
 • Plánování
 • LAB: tvorba jobu a jeho konfigurační stránky

Pokročilá workflow

 • Vlastní aktivity
 • Spouštěcí a asociační formuláře
 • Spolupráce WF mezi sebou
 • Jak psát použitelná WF, možné přístupy
 • LAB: tvorba vlastní aktivity a její využití ve WF životního cyklu vzniku dokumentu

Notifikační služba zpracování odchozích notifikací

 • K čemu to je?
 • Úprava šablon a práce s nimi v notifikační službě
 • Co může dělat notification handler
 • LAB: tvorba notification handleru, který bude zpracovávat zasílaná upozornění

Formulářové ověřování vlastní ověřování uživatelů v SharePointu

 • Nastavení v Centrální administraci
 • Struktura Membership a Role providerů
 • Podpora anonymního přístupu
 • LAB: tvorba vlastního membership providera a jeho použití při ověřování uživatelů SP

Struktura SP databáze pohled na surová data leccos objasní

 • Rozdělení databází
 • Struktura tabulek v Config databázi
 • Struktura tabulek v Content databázi
 • LAB: zjištění zajímavých údajů z databáze obsahu