Termíny certifikačních zkoušek

Zde můžete najít aktuální vypsané termíny pro certifikační zkoušky v našem středisku.

Společnost Anywhere je držitelem TOGAF® Commercial Licence, jsme členové Architecture / ArchiMate Forum. Poskytujeme akreditovaná školení ve spolupráci s The Open Group. Naši lektoři jsou plně certifikovaní v oblastech, které jsou předmětem akreditovaných školení a účastní se neustálého rozvoje v hard / soft skills, včetně školících dovedností.

Certifikace TOGAF® a ARCHIMATE®

Po úspěšném absolvování certifikační zkoušky získá účastník celosvětově uznávaný a neomezeně platný certifikát vydaný společností The Open Group. Certifikát je vydávaný prostřednictvím portálu The Open Group (opengroup.org) formou PDF souboru, který je zaregistrovanému uživateli s příslušnými složenými zkouškami k dispozici po přihlášení do tohoto portálu.

Certifikační zkouška TOGAF® 9

Kritéria Level L1 Foundation :

• 40 otázek / 60 min. (English as a Second Language – 90 minut)
• Test formou výběru jedné správné odpovědi z více možností, Open Book: NE, Dohled proctora: ANO
• Certifikát získáte za min. 55% správných odpovědí (22 otázek ze 40)

Požadavky:

• Základní přehled v architektuře (ICT, Business, Security) / Quality Assurance / Project Management / Service Operations
• Pokročilá znalost angličtiny (školící materiály a certifikační zkoušky jsou v anglickém jazyce)
• Plná koncetrace a pozornost v průběhu školení, ochota k interakci při probírání látky, proaktivní přístup, spolupráce
• Zodpovědná časová investice do příprav a samostatných cvičení zadaných lektorem

Více informací se dozvíte ZDE.

Certifikační zkouška TOGAF® 9

Kandidát může přistoupit k certifikační zkoušce Level 2 pokud úspěšně složil certifikační zkoušku TOGAF® 9 Level 1 – Foundation.

Kritéria Level 2 Certified:

• 8 otázek / 90 min. (English as a Second Language – 135 minut)
• Otázky jsou koncipovány formou připravených scénářů, které je nutné posoudit a vybrat jednu z možných 4 odpovědí za užití rámce TOGAF®, Open Book: ANO, Dohled proctora: ANO
• Kandidáti musí dosáhnout min. 60% správných odpovědí (24 bodů ze 40)

Požadavky:

• Dobrá praktická orientace v architektuře (ICT, Business, Security) / Quality Assurance / Project Management / Service Operations
• Profesionální znalost angličtiny (školící materiály, příklady, případové studie a certifikační zkoušky jsou v anglickém jazyce)
• Plná koncetrace a pozornost v průběhu školení, ochota k interakci při probírání látky, proaktivní přístup, spolupráce
• Zodpovědná časová investice do příprav a samostatných cvičení zadaných lektorem

Více informací se dozvíte ZDE.

Certifikační test ARCHIMATE® 3

Kritéria Level L1 Foundation:

• 40 otázek / 60 min. (English as a Secong Language – 90 minut)
• Test formou výběru jedné správné odpovědi z více možností, Open Book: NE, Dohled proctora: ANO
• Certifikát získáte za min. 55% správných odpovědí (22 otázek ze 40)

Požadavky:

• Dobrá praktická orientace v notacích, modelovacích jazycích, terminologii a strukturovaném návrhu konceptů
• Profesionální znalost angličtiny (školící materiály, příklady, případové studie a certifikační zkoušky jsou v anglickém jazyce)
• Plná koncetrace a pozornost v průběhu školení, ochota k interakci při probírání látky, proaktivní přístup, spolupráce
• Zodpovědná časová investice do příprav a samostatných cvičení zadaných lektorem

Více informací se dozvíte ZDE.

Certifikační zkouška ARCHIMATE® 3

Kandidát může přistoupit k certifikační zkoušce Level 2 pokud úspěšně složil certifikační zkouškuARCHIMATE® 9 Level 1 – Foundation.

Kritéria Level L2 Practitioner:

• 8 otázek / 90 min. (English as a Second Language – 135 minut)
• Otázky jsou koncipovány formou připravených scénářů, které je nutné posoudit a vybrat jednu z možných 4 odpovědí za užití rámce ARCHIMATE®, Open Book: ANO, Dohled proctora: ANO
• Kandidáti musí dosáhnout min. 60% správných odpovědí (24 bodů ze 40)

Požadavky:

• Dobrá praktická orientace v notacích, modelovacích jazycích, terminologii a strukturovaném návrhu konceptů
• Profesionální znalost angličtiny (školící materiály, příklady, případové studie a certifikační zkoušky jsou v anglickém jazyce)
• Plná koncetrace a pozornost v průběhu školení, ochota k interakci při probírání látky, proaktivní přístup, spolupráce
• Zodpovědná časová investice do příprav a samostatných cvičení zadaných lektorem

Více informací se dozvíte ZDE.
Odpovědi na další otázky naleznete zde.

Poznámka: Pokud budete dělat zkoušku v anglickém jazyce, máte zde navíc 30 minut k celkovému času zkoušky, tj. + 30 minut navíc.

X