Certifikace

Pokud máte dotazy ohledně termínů, můžete nás kontaktovat na skoleni@anywhere.cz.

Společnost Anywhere je držitelem TOGAF®. Poskytujeme akreditovaná školení ve spolupráci s The Open Group. Naši lektoři jsou plně certifikovaní v oblastech, které jsou předmětem akreditovaných školení a účastní se neustálého rozvoje v hard / soft skills, včetně školících dovedností.

Certifikace TOGAF®

Po úspěšném absolvování certifikační zkoušky získá účastník celosvětově uznávaný a neomezeně platný certifikát vydaný společností The Open Group. Certifikát je vydávaný prostřednictvím portálu The Open Group (opengroup.org) formou PDF souboru, který je zaregistrovanému uživateli s příslušnými složenými zkouškami k dispozici po přihlášení do tohoto portálu.

Kritéria Foundation:

 • 40 otázek / 60 min. (English as a Second Language – 90 minut)
 • Test formou výběru jedné správné odpovědi z více možností
 • Open Book: NE
 • Dohled proctora: ANO
 • Certifikát získáte za min. 60% správných odpovědí 

Požadavky:

 • Základní přehled v architektuře
 • (ICT, Business, Security) / Quality Assurance / Project Management / Service Operations
 • Pokročilá znalost angličtiny (školící materiály a certifikační zkoušky jsou v anglickém jazyce)
 • Plná koncetrace a pozornost v průběhu školení, ochota k interakci při probírání látky, proaktivní
 • přístup, spolupráce
 • Zodpovědná časová investice do příprav a samostatných cvičení zadaných lektorem

Více informací se dozvíte ZDE.

Kandidát může přistoupit k certifikační zkoušce Practitioner pokud úspěšně složil certifikační zkoušku TOGAF® Foundation.

Kritéria Practitioner:

 • 8 otázek / 90 min. (English as a Second Language – 135 minut)
 • Otázky jsou koncipovány formou připravených scénářů, které je nutné posoudit a vybrat jednu
 • z možných 4 odpovědí za užití rámce TOGAF®
 • Open Book: ANO
 • Dohled proctora: ANO
 • Kandidáti musí dosáhnout min. 60% správných odpovědí (24 bodů ze 40)

Požadavky:

 • Dobrá praktická orientace v architektuře (ICT, Business, Security) / Quality Assurance / Project
 • Management / Service Operations
 • Profesionální znalost angličtiny (školící materiály, příklady, případové studie a certifikační zkoušky
 • jsou v anglickém jazyce)
 • Plná koncetrace a pozornost v průběhu školení, ochota k interakci při probírání látky, proaktivní
 • přístup, spolupráce
 • Zodpovědná časová investice do příprav a samostatných cvičení zadaných lektorem

Více informací se dozvíte ZDE


*při absolvování kurzu TOGAF Combined získáte voucher k certifikační zkoušce z obou částí zároveň