Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Nové trendy v testování

V dnešním světě existuje mnoho přístupů k testování software. Níže vám popíšeme pár z nejpoužívanějších metod, které bychom vyzdvihli jako ty nejvíce efektivní.

TRENDY V TESTOVÁNÍ

 • Test Automation
 • Shift left testing
 • Al and Machine Learning
 • Security Testing
 • Test Enviroment Management
 • Continuous testing
 • Cloud based testing

SHIFT LEFT TESTING

 • Tento přístup k testování zdůrazňuje potřebu začít s testy co nejdříve v procesu vývoje pro zajištění co nejrychlejší zpětné vazby a díky tomu umožnit – dosáhnout co nejnižších nákladů.
 • Testování tedy začíná co nejdříve, mnohdy ještě před dokončením produktu.
 • Logicky je shift left testing závislý na úzké spolupráci testingu a vývoje. Testovací týmy také například spolupracují s vývojáři na vytvoření testovacích scénářů a automatizovaných testů, které se budou používat v průběhu vývoje. Klíčové jsou auto testy, časté integrace a správné nastavení CI/CD a samozřejmě se nám hodí i continuos testing.
 • Největší uplatnění nalézá v dynamickém prostředí, tedy například pří tvorbě mobilních a cloudových aplikací.

AI & MACHINE LEARNING

 • Velký potenciál „zautomatizovat“ velkou část procesů testování.
 • Přesné a rychlé generování test „casů“
 • Časová úspora
 • Automatizace testů, vhodné například při regresivním testování
 • Autodetence defektů, Machine Learning algoritmy při využití historických dat mohou být nastaveny k identifikaci vzorců chyb a jejich predikování
 • Continuous testing: ideální pro nastavení konstantního testování během celého běhu aplikace
 • Nutné nastavení procesu správného použití a kontroly

SECURITY TESTING

Typ testování softwaru, který se zaměřuje na identifikaci zranitelností nebo slabých míst v zabezpečení softwarové aplikace.

Typy security testingu:

 • Vulnerability scanning
 • Penetration testing
 • Security auditing
 • Security code review
 • Threat modelling

Identifikací a řešením bezpečnostních zranitelností organizace se minimalizuje riziko úniku dat, finančních ztrát a poškození pověsti. Je důležité provádět pravidelné security testingy, aby se zajistilo, že zabezpečení aplikace je aktuální a efektivní v ochraně před potencionálními hrozbami.

CONTINUOUS TESTING

 • Přístup k testování softwaru, který zdůrazňuje kontinuální a automatizované testování softwarových aplikací během celého životního cyklu vývoje softwaru.
 • Zahrnuje použití automatizovaných nástrojů a frameworků k průběžnému testování, ideálně jako součást softwarového vývoje procesu.
 • Tato metoda testování je obvykle integrována do vývojových procesů DevOps nebo Agile, kde se software vyvíjí a dodává v menších, častějších inkrementech. Průběžným testováním během celého vývojového procesu týmy zajistí vyšší kvalitu dodaného softwaru a samozřejmě spokojenost uživatelů.
 • Pro continuous testing musí organizace stanovit komplexní strategii a framework pro auto testy, integrovat testování do softwarového vývojového procesu a stanovit kulturu kontinuálního zlepšování a zpětné vazby.

CLOUD BASED TESTING

 • Využívá „sílu a výkon“ cloudu k provedení testů
 • Místo využití on prenise řešení využívá virtuální zdroje dostupné online
 • Scalování dovoluje testerům „scalovat“ velký počet virtuálních nástrojů potřebných pro testování
 • Velmi rychlé „loadování“ testů
 • Cost effective řešení
 • Vysoká flexibilita
 • Větší míra zabezpečení

TECH STACK MODERNÍHO TESTERA

 • Test management tools (TestRail, Zephyr, HP ALM)
 • Test Automation tools (Selenium, Cypress, Appium, TestComplete)
 • Continuous Integration and Delivery tools (CI/CD) (Jenkins, Travis, CI, GitLab)
 • Performance testing tools (Jmeter, LoadRunner, Gatling)
 • Security testing tools (OWASP, ZAP, Burp Suite, Nessus)
 • API testing tools (Postman, SoapUI, Rest Assured)
 • Cloud based testing platforms (AWS Device Farm, Sauce, Labs, BrowseStack)