Popis průběhu školení, propozice pro účastníky a kandidáty certifikační zkoušek:

Účastníci akreditovaného školení budou v dostatečném předstihu informováni e-mailem o průběhu školení, harmonogramu výuky a místu konání školení. Odkazy ke stažení akreditovaných školících materiálů budou obsaženy v informačním e-mailu. 

Účastnický poplatek zahrnuje výuku, využití výpočetní techniky, studijních materiálů k akreditovanému školení a osvědčení o absolvování školení v prostorách Anywhere. 

Pro kandidáty certifikační zkoušky sponzora The Open Group je nutné se registrovat a vytvořit si svoji identitu na jejich portále (opengroup.org). Společnost The Open Group užívá služeb globálního poskytovatele certifikačních zkoušek Pearson VUE (pearsonvue.com). Registrační proces zkoušky obsahuje možnost použít voucher (kód) s datem jeho platnosti poskytnutý účastníkovi školení / kandidátovi zkoušky. Tento voucher svojí hodnotou 100% pokrývá cenu certifikační zkoušky. 

Podmínky zrušení účasti na školení

Zrušení objednávky ze strany objednatele

  • Účastník má právo svou objednávku kdykoliv zrušit. Je však nutné o této skutečnosti informovat dodavatele, a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Zrušení objednávky vstupuje v platnost momentem potvrzení ze strany dodavatele.
  • V případě zrušení objednávky objednatelem více než 14 dní před začátkem konání školení si dodavatel nevymezuje nárok na úhradu storno poplatku objednatelem. Pokud zrušení objednávky ze strany objednatele nastane 14 – 7 dní před začátkem konání školení, klade si dodavatel nárok na storno poplatek ve výši 50 % z ceny školení. Méně než 7 dní před začátkem konání školení se storno poplatek rovná 100 % výše účastnického poplatku. Změnu údajů o účastníkovi školení, včetně změny účastníka, může objednatel provést nejpozději 3 dny před začátkem konání školení, pokud se nejedná o školení s certifikační zkouškou či akreditovanými školicími materiály, které jsou vystavovány výhradně na základě poskytnutí osobních údajů konkrétního účastníka, v takovém případě si dodavatel vymezuje nárok na vymáhání poměrné částky za certifikační zkoušku či akreditované školicí materiály, pokud již byly autoritou vystaveny (zpravidla 7 dní před začátkem školení).

Zrušení objednávky ze strany dodavatele

  • Dodavatel si vyhrazuje právo termín školení kdykoliv zrušit bez nároku objednatele na náhradu škody. V případě, že objednatel účastnický poplatek uhradil před zrušením termínu školení ze strany dodavatele, dodavatel objednateli vrátí účastnický poplatek, případně objednateli nabídne náhradní termín stejného školení, nebo jinou formu kompenzace.
X