Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Agile essentials and Scrum v jednom dni

8 900  bez DPH

Tento kurz je dostupný jak v českém, tak anglickém jazyce.

Kurz Agile essentials je jednodenní kurz, který slouží jako úvod do filozofie agilních praktik a
nejrozšířenějšího agilního frameworku SCRUM. Nebojte se nudného „slidového“ školen, kurz
probíhá za pomoci her a názorných demonstrací proč a jak agile funguje. Samozřejmostí je
teoretický přehled rolí a zodpovědností jednotlivých členů agilního týmu a organizace.

 

Čeho si účastníci kurzu cení:

 • Srozumitelného a interaktivního výkladu a uspokojivých odpovědí na každou otázku.
 • Lektorových více než 10 let zkušeností z reálných projektů a agilních transformací.
 •  Přehled agilních pravidel a rolí.
 • Uvolněné atmosféry a diskuze nad každým tématem „a jak toto uplatnit u nás?“

 

Komu je kurz určen:

Kurz slouží jako úvod do agilního vývoje software a Scrumu. Je určen komukoliv, kdo se účastní
vývoje software, ať už jako člen vývojového týmu nebo na straně byznysu.

 

Požadavky:

Z kurzu si odnesete více, pokud si před ním přečtete Manifest agilního vývoje software a S crum
Guide.

 

Co se dozvíte:

 • Rozdíl mezi agilním a tradičním vývojem za pomocí názorné demonstrace
 • Filosofie agilního vývoje a Manifest agilního vývoje software
 • Agilní proces: Od vize produktu přes realizaci až k provozu
 • Jak použít Agile i v jiných odvětví
 • Scrum Framework
 • Role v SCRUM týmu
 • Role Product Ownera a jak ji obsadit
 • Co dělá Scrum Master a jak roli obsadit
 • Product Backlog, User Stories a jak zviditelnit co se právě dělá
 • Proč Scrum Vaše problémy nevyřeší, ale učiní „bolestivě viditelnými“
 • Jak začít používat Agile.