Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Agile z pohledu psychologie osobnosti

12 000  bez DPH

Popis školení:

Na úvod se sladíme v tom, co je a není agile. Dále si probereme jednotlivé prvky agile v souvislosti s tradiční firemní kulturou, nastavením pracovních procesů a vedením lidí. Speciálně se budeme věnovat tvorbě bezpečné firemního prostředí (kultury), předávání zpětných vazeb, podpoře kreativity a inovativnosti. Podíváme se na agile také z pohledu jednotlivých generací a typů osobnosti. Toto školení je určeno především pro vedoucí, jejichž firma plánuje nebo je již v procesu agilní transformace.

Osnova:

  • firemní kultura
  • postoj k chybám a riziku
  • štěstí v práci & angažovanost
  • podpora kreativity, inovativnosti
  • předávání zpětné vazby
  • koučovací techniky
  • agile v kontextu typologie osobnosti
  • agile v kontextu multigeneračních týmů

 

Délka školení: 1 den

Toto školení může proběhnout i v online formě, pokud o ni bude zájem.