Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Angular

17 900  bez DPH

Zdeněk Kalina, Software developer a Angular Expert


Zdeněk je profesionál v oblasti software developmentu, který momentálně působí jako Head of Software Development ve společnosti Direct Fidoo. Školení jsou pro něj ale zábavou, které se nechce vzdát, proto u nás už dlouhá léta školí Angular.

Začínal kdysi jako PHP vývojář, postupem času přešel na Javu, JavaScript a začal se věnovat problematice Quality assurance. Vzdělávací proces je pro něj samotného zábavou, rád přepíná mezi programovacími jazyky a nikdy se nebojí bláznivých výzev ve vývoji a vedení.

Zdeněk u nás školí javascriptový webový framework Angular a Angular pro pokročilé.


 

Kurz Angular Vás seznámí s typescriptovým webovým frameworkem Angular. Během tří dnů si vyzkoušíte hlavní principy nejnovějšího Angularu na vytvoření jednoduché aplikace komunikující s reálným REST rozhraním.

Naučíte se používat Angular CLI pro vytváření nového projektu, potřebných částí architektury a buildování. Zjistíte jak naplno využít výkonnosti Angularu a k čemu je vhodná reaktivní knihovna RxJS. Budete ovládat jazyk TypeScript a zjistíte jaké výhody spolu s Angularem přináší.

Po dokončení školení budete schopni založit nový projekt, vyvíjet a spravovat ho a nasadit do produkčního prostředí.

 

Potřebné znalosti:

Pro školení Angular se předpokládá znalost jazyka JavaScript (ES6 výhodou).

Požadavky na software:

 • Na vašem počítači je potřeba mít nainstalované následující nástroje:
  • Node.js (verze minimálně 10.13)
  • Visual Studio Code nebo jiné IDE s podporou TypeScript

 

Osnova:

Úvod

 • Single page aplikace a jejich použití
 • Verzování a správné pojmenování Angular
 • Vývojářská základna

Vytvoření aplikace

 • Seznámení s Angular CLI
 • Založení projektu a spuštění aplikace

TypeScript

 • Historie a aktuální vývoj
 • Popis a ukázky použití základních prvků jazyka (typy, třídy, rozhraní, dekorátory…)

Základní prvky architektury

 • Moduly, bootstraping
 • Komponenty, šablony, direktivy, předávání dat
 • Služby, předávání závislostí
 • Správné rozdělení struktury aplikace

RxJS

 • Proč a kde se používá
 • Nejvíce používané operátory
 • Použití na komunikaci se serverem

Detekce změn

 • Co způsobuje změny a co o nich notifikuje
 • Jak probíhá porovnání změn
 • Strategie zjišťování změn
 • Využití Immutable objektů a observables

Formuláře

 • Šablonami řízené formuláře
 • Reaktivní formuláře
 • Validace
 • Asynchronní validace

Routing

 • Definice stránek a přechody mezi nimi
 • Zanoření struktury stránek
 • Zabezpečení

Buildování

 • Možnosti konfigurace buildu v Angular CLI
 • Rozdíly mezi JiT a AoT kompilací
 • Operace během buildu a při načítání v browseru
 • Zmenšení velikosti buildu pomocí Tree-shaking
 • Deployment

Přechod na vyšší verze Angularu