Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Business analýza informačních systémů PRAKTICKY

22 900  bez DPH

Ivana Šabatová, Expert na BPM a konzultace v oblasti  automatizace business procesů, ITIL a TISAX


Ivana jako první v ČR vytvořila kurz připravující adepty na certifikaci OCEB Fundamental.

Psal se rok 2012 a již měla za sebou bohatou a vzrušující kariéru, ve které se snoubilo její zaujetí světem IT a automatizací procesů s touhou poznávat nové věci a posunovat sebe i své okolí

stále kupředu. Od té doby jejími kurzy u nás i v zahraničí prošlo několik stovek konzultantů, manažerů, analytiků a lidí dalších profesí, které Ivana nadchla pro heslo „Procesy nás baví!“.

„Můj taťka říká, že člověk by potřeboval tři životy. Jeden na to, aby se vše naučil, druhý, aby to
použil v praxi a třetí k tomu, aby znalosti obohacené praxí předal dalším pokolením.“, cituje svůj
vzor. „V IT dnes žijeme tak rychlým tempem, že nám nezbývá, než zvládnout všechny tři životy současně“.

Studuje, pracuje a nabyté zkušenosti předává ve svých kurzech, přednáškách a pu-
blikacích.


Cíle:

▪ Naučit se obecné metody a přístupy k řešení každodenních úloh business analytika.

▪ Formulovat požadavky na nové služby.

 

Délka kurzu: 2 dny

 

Osnova:

▪ Vývoj a současné trendy business analýzy se zaměřením na projekty vývoje a imple-
mentace SW aplikací (IIBA® BABOK®, PMI-PBA®, OCEB2, ITIL®, PRINCE2® a další)

▪ Role a kompetence business analytika v IT projektech
▪ Typologie osobnosti pro business analýzu
▪ Komunikační dovednosti business analytika (metody dotazování, řízené diskuse)
▪ Praktická cvičení
▪ Úvod do modelování businessu (Business Motivation Model, SWOT, STEP/PEST a další)
▪ Procesní přístupy v Business analýze
▪ Business procesy
▪ Business pravidla
▪ Proces versus služba
▪ Modelování služeb

Práce s požadavky:
▪ Formulování vize a kontext změny
▪ Stakeholder analýza
▪ Analýza potřeb
▪ Metody zjišťování a dokumentování potřeb
▪ Formulování požadavků a akceptačních kritérií

▪ Rozdělení/kategorizace požadavků
▪ Rozsah a detail dokumentace požadavků
▪ Analýza rizik a BIA
▪ Prioritizace a MVP (Minimum Viable Product)
▪ Řešení konfliktních požadavků
▪ Návaznost správy požadavků na další projektové činnosti
▪ Změnové řízení požadavků

Business analýza v agilním prostředí:
▪ Typy agilních přístupů a DevOps
▪ Vodopád vs. SCRUM
▪ Business analýza a její zastoupení v agilních projektech/organizacích
▪ Agilní přístup k business analýze
▪ Prototypování
▪ Rozdíly oproti jiným přístupům
▪ Praktické cvičení business analýzy v agilním projektu

 

Pro koho je školení vhodné:

▪ Business analytici
▪ Business konzultanti
▪ Vlastníci produktů (Product owneři)
▪ IT analytici
▪ Projektoví manažeři
▪ Vývojáři
▪ Členové agilních a DevOps týmů