Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Business analýza informačních systémů

24 500  bez DPH

Ivana Šabatová, Expert na BPM a konzultace v oblasti  automatizace business procesů, ITIL a TISAX


Ivana jako první v ČR vytvořila kurz připravující adepty na certifikaci OCEB Fundamental.

Psal se rok 2012 a již měla za sebou bohatou a vzrušující kariéru, ve které se snoubilo její zaujetí světem IT a automatizací procesů s touhou poznávat nové věci a posunovat sebe i své okolí

stále kupředu. Od té doby jejími kurzy u nás i v zahraničí prošlo několik stovek konzultantů, manažerů, analytiků a lidí dalších profesí, které Ivana nadchla pro heslo „Procesy nás baví!“.

„Můj taťka říká, že člověk by potřeboval tři životy. Jeden na to, aby se vše naučil, druhý, aby to
použil v praxi a třetí k tomu, aby znalosti obohacené praxí předal dalším pokolením.“, cituje svůj
vzor. „V IT dnes žijeme tak rychlým tempem, že nám nezbývá, než zvládnout všechny tři životy současně“.

Studuje, pracuje a nabyté zkušenosti předává ve svých kurzech, přednáškách a pu-
blikacích.


Cíle:

▪ Naučit se obecné metody a přístupy k řešení každodenních úloh.
▪ Formulovat požadavky na nové služby.
▪ Efektivně komunikovat s klíčovými business vlastníky.
▪ Ovládnout osvědčené metody komunikace a argumentace při prezentaci výstupů.

 

Délka trvání kurzu: 3 dny

 

Osnova:

Tematický okruh 1: Úvod do business analýzy informačních systémů (1 den)

▪ Vývoj a současné trendy business analýzy se zaměřením na projekty vývoje a imple-
mentace SW aplikací (IIBA® BABOK®, PMI-PBA®, OCEB2, ITIL®, PRINCE2® a další)

▪ Role a kompetence business analytika v IT projektech
▪ Typologie osobnosti pro business analýzu
▪ Komunikační dovednosti business analytika (metody dotazování, řízené diskuse)
▪ Úvod do modelování businessu (Business Motivation Model, SWOT, STEP/PEST a další)
▪ Procesní přístupy v Business analýze
▪ Business procesy, pravidla
▪ Proces versus služba
▪ Modelování služeb
▪ Praktická cvičení

Tematický okruh 2: Práce s požadavky (0,5 dne)

▪ Formulování vize a kontext změny
▪ Stakeholder analýza
▪ Analýza potřeb
▪ Metody zjišťování a dokumentování potřeb
▪ Formulování požadavků a akceptačních kritérií
▪ Rozdělení/kategorizace požadavků
▪ Rozsah a detail dokumentace požadavků
▪ Analýza rizik a BIA
▪ Prioritizace a MVP (Minimum Viable Product)
▪ Řešení konfliktních požadavků
▪ Návaznost správy požadavků na další projektové činnosti
▪ Změnové řízení požadavků

Tématický okruh 3: Analýza v agilním prostředí (0,5 dne)

▪ Typy agilních přístupů a DevOps
▪ Vodopád vs. SCRUM
▪ Business analýza a její zastoupení v agilních projektech/organizacích
▪ Agilní přístup k business analýze
▪ Prototypování
▪ Rozdíly oproti jiným přístupům
▪ Praktické cvičení business analýzy v agilním projektu

Tematický okruh 4: Výstupy business analytika

Zaměření na obsah – CO, KOMU (0,5 dne)
▪ Jak vytvořit úspěšný business case – od jednostránkového PowerPointu po rozsáhlou
studii proveditelnosti

▪ Co musí a co může obsahovat prezentace výstupů práce business analytika

▪ Individuální přístup ke stakeholderům – jak najít a formulovat argumenty, které zafungují

▪ Komunikační kanály a jejich specifika
▪ Prezentace není PowerPoint, aneb jak zaujmout
▪ Získejte si stakeholdery/investory zážitkem

Zaměření na formu – JAK (0,5 dne)
▪ Kontext komunikace – mezilidské vztahy
▪ Zákony komunikace
▪ Úrovně komunikace
▪ Typy chování
▪ Sociální interakce
▪ Jak udělat dobrý dojem
▪ Cesta k efektivní komunikaci – komunikační techniky
▪ Aktivní naslouchání
▪ Vedení emočně vypjatého rozhovoru
▪ Bariéry v komunikaci a jejich překonání
▪ Řešení konfliktů
▪ Zvládání konfliktních osob
▪ Manipulativní techniky a jak se jim bránit
▪ Jak zvládnout trému a stres
▪ Praktická cvičení

 

Pro koho je školení vhodné:

  • Business analytici
  • IT analytici
  • Test manažeři
  • Test analytici
  • Projektoví manažeři
  • Vývojáři