Jaselská 6, Praha

hello@anywhere.cz

224 310 808

Business analýza informačních systémů

24 500  bez DPH

Vyčistit

Karel Smíšovský, Business Architect, Business Analyst and Project/Team Leader


Karel je Business architekt, Business analytik a Projektový manažer s více než 20 lety zkušeností s analýzou a realizací IT řešení jak v mezinárodních finančních společnostech, tak i malých startupech.

Ve své praxi se soustředí na maximální efektivitu, a to jak směrem k zamýšlenému řešení, tak k zadání pro IT. Karel nahlíží na projekt jako na unikát zasazený v unikátním prostředí, kterému se metodikou přizpůsobuje, ale nepodřizuje. Zároveň vyzdvihuje principy, které platí bez ohledu na kontext projektu.


Cíle:

Toto školení je určeno pro členy projektových týmů, kteří tvoří IS a chtěli by se naučit ty nejlepší praktiky a metody pro úspěšnou analýzu informačního systému.
Během třídenního kurzu probereme jak teoretický základ, tak především si vše vyzkoušíme na samostatně zpracovaných příkladech.
Všechna tato témata jsou probírána s využitím UML a BPMN.

Témata:

Definice vize a cíle řešení
 • Vize projektu, její definice
 • Hlavní přístupy k tvorbě zadání
 • Rozdíly v tvorbě analýzy podle projektového přístupu (waterfall, iterativní přístupy)
Modelování obchodní domény
 • Modelování obchodních procesů v kontextu vývoje IS,
 • model obchodní domény,
 • obchodní funkce,
 • SIPOC
Práce s požadavky
 • Požadavky, druhy požadavků, FURPS+ požadavky
 • Modelování požadavků a jejich popis,
 • Techniky a metody “sběru“ požadavků od uživatelů
 • Druhy uživatelů, jak poznat ty správné uživatele a na nikoho nezapomenout
 • Praktické příklady k procvičení práce s požadavky
Funkční modelování systému (Black-box modelling)
 • Modelování systému pomocí Use Cases
 • Definice chování systémů pomocí User Stories
 • Porovnání rozdíly mezi Use Cases a User Stories
 • Modelování obrazovek a screenflow
Modelování systému (White-box modelling)
 • Rozdělení systému na komponenty
 • Statický pohled na komponenty
 • Dynamické modelování systému a spolupráce jeho komponent
 • Realizace případů užití a funkční dekompozice

Požadavky:

 • Základní znalost o tvorbě informačních systémů
 • Základní znalost UML a BPMN

Kdo by se měl účastnit:

 • Business analytici
 • IT analytici
 • Test manažeři
 • Test analytici
 • Projektoví manažeři
 • Vývojáři

Chcete se seznámit s nejrozšířenější metodikou pro řízení projektů? Školení PRINCE2® Foundation vás pod vedením zkušených lektorů připraví k získání mezinárodní certifikace PRINCE2® s doživotní platností.

Mohlo by vás zajímat:

Scrum Fundamentals