Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Cobit® 5 Foundation

15 990  bez DPH

COBIT® je rámec pro řízení informací a technologií (I&T), které zajišťují dosahování podnikových cílů. Tento základní kurz je určen pro současné držitele certifikátu COBIT 5 Foundation, stejně jako pro ty, kteří mají zájem o získání nejnovějšího certifikátu nadace. Tento dvoudenní kurz popisuje koncepty, modely a klíčové definice rámce COBIT a pomáhá připravit studenty na zkoušku nadace COBIT 2019 Foundation.

Cílová skupina
 • Vedení společnosti
 • Výkonný management/Týmový management
 • Business management
 • IT management
 • Interní/externí auditoři
 • Manažeři řízení rizik
 • Regulátoři
 • Partneři
 • Dodavatele
Obsah školení
 •  Identifikovat souvislosti, přínosy a klíčové důvody pro použití COBITu, jako rámce pro správu informací a technologií.
 • Rozpoznat popis a účel produktů COBIT.
 • Sladit COBIT s dalšími platnými rámci a standardy.
 • Pochopit a popsat zásady systému řízení.
 • Popsat složky systému řízení.
 • Pochopit celkovou strukturu a obsah kaskádování cílů.
 • Identifikovat 40 cílů správy a řízení informací a technologií.
 • Pochopit vztah mezi složkami cíli správy a řízení informací a technologií.
 • Sledovat výkonnostřízení založeném na COBITu.
 • Jak navrhnout systém řízení na míru pomocí COBIT.
 • Vysvětlit klíčové body obchodního případu COBIT.
 • Pochopit a připomenout fáze implementačního přístupu COBIT.
 • Popsat vztahy mezi návrhem a implementací COBIT.
 • Připravte se na zkoušku COBIT 2019 Foundation.
Osnova kurzu
 • Course introduction
 • Framework introduction
 • Principles
 • Governance system and components
 • Governance and management objectives
 • Performance management
 • Designing a tailored governance system
 • Business case
 • Implementation
 • Closing
Předcházející kurzy
Následující kurzy jsou doporučené, ale nezbytně nutnou podmínkou:
 • Úvod do IT managementu
 • ITIL4 Foundation
 • DevOps Fundamentals
Studijní materiály
Každý účastník kurzu obdrží vytištěnou prezentaci v anglickém jazyku a odkazy na další zdroje. Výuka probíhá v českém nebo anglickém jazyku

Certifikační zkouška
 •  Online zkouška se vzdáleným dohledem (webová kamera/mikrofon)
 • 75 otázek
 • Bez použitých materiálů
 • Jedna správná odpověď ze tří možných (A, B nebo C)
 • Doba zkoušky 2 hodiny
 • Pro úspěšné složení je potřeba správně odpovědět 49, tj. 65%
 • Zkouška v anglickém jazyku
Akreditace
Accredited ITIL4 Foundation training is provided by ict-123.com s.r.o., accredited by Axelos/PeopleCert Examination Institute

 

Zajímá vás, jak optimalizovat poskytování IT služeb? Seznamte se s ITIL®: