Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

COBIT ® 5 - Pracovní rámec pro Governance a Management informací

16 000  bez DPH


Absolvováním kurzu získáte ucelený pohled na IT governance a management. Kurz Vám poskytne informace o procesně-orientovaném pracovním rámci COBIT 5, jeho principy a enablery. Dále získáte informace, které Vám umožní posoudit současný stav IT pro podporu firemních procesů a k dosažení cílů a přínos využití COBIT 5 pro Vaši firmu.

Osnova:

Úvod

 • Představení lektora a účastníků kurzu
 • Organizační pokyny

Představení COBIT 5

 • Governance a management
 • Historie COBIT
 • Přínosy využití COBIT 5 pro firmu (organizaci)
 • Rodina produktů COBIT 5
 • Místo COBIT 5 v mezi rámci a standardy IT governance a managementu

Pět základních principů COBIT 5 pro budování efektivního IT governance a managementu

 • Princip č. 1 – Zajištění potřeb zainteresovaných stran (Meeting Stakeholder Needs)
 • Princip č. 2 – Pokrytí celé společnosti (Covering the Enterprise from End-to-End)
 • Princip č. 3 – Použití jednoho integrovaného rámce (Applying a Single Integrated Framework)
 • Princip č. 4 – Umožnit celistvý přístup (Enabling a holistic approach)
 • Princip č. 5 – Oddělení vedení od každodenního řízení (Separating governance from
 • management)

Sedm enablers COBIT 5 k optimalizaci investic a dosažení cílů

 • Enabler č. 1 – Principy, politiky a rámce (Principles, Policies and Frameworks)
 • Enabler č. 2 – Procesy (Processes)
 • Enabler č. 3 – Organizační struktury (Organizational Structures)
 • Enabler č. 4 – Kultura, etika a chování (Culture, Ethics and Behaviour)
 • Enabler č. 5 – Informace (Information)
 • Enabler č. 6 – Služby, infrastruktura a aplikace (Services, Infrastructure and Applications)
 • Enabler č. 7 – Lidi, znalosti a kompetence (People, Skills and Competencies)

Představení implementace COBIT 5

 • Model životního cyklu
 • Interní a externí faktory ovlivňující změny
 • Důležitost využití dobrých zkušeností

Model hodnocení schopností procesu

 • Představení hodnocení schopností procesu na základě ISO 15504
 • Koncept a rozsah hodnocení schopností procesu při použití COBIT 5 modelu hodnocení
 • procesu

 

Délka školení: 2 dny

 

Pro koho je kurz je určen:

 • Senior manažery
 • Senior IT manažery
 • IT manažery
 • IT specialisty
 • Auditory
 • Manažery odpovídající za firemní procesy